Potpisan Ugovor za ekološku rekonstrukciju TE Pljevlja

Elektroprivreda Crne Gore potpisala je Ugovor o realizaciji projekta ekološke rekonstrukcija Bloka I TE „Pljevlja” sa izabranim izvođačem radova – konzorcijumom DEC INTERNATIONAL – BEMAX –BBSOLAR – PERMONTE.

Realizacijom ovog projekta, uz poštovanje najstrožijih graničnih vrijednosti emisija, Crna Gora će postati prva zemlja u regionu koja će izvršiti potpunu tehničko-ekološku sanaciju objekta starog blizu 40 godina. Izrada Glavnog projekta i ekološka rekonstrucija će biti izvedeni u skladu sa idejnim projektom i uz puno poštovanje elaborata o zaštiti životne sredine koje je izradila referentnakompanija Steag Energy Services Gmbh iz Njemačke.

Ovaj projekat, vrijedan više od 54 miliona eura, dominantno ćefinansirati EPCG iz sopstvenih sredstava, a planirano je da se ekološka rekonstrukcija odvija od 2020-2023. godine. Izvršni dirketor EPCG, Igor Noveljić,rekao je da će nakon okončanja projekta radni vijek termoelektrane biti produžen za 30 godina.

“Ključno je da će nakon završetka projekta, uticajtermoelektrane na životnu sredinu biti sveden na minimum, u skladu sa najstrožim ekološkim EU standardima. Produženje radnog vijeka termoelektrane znači i siguran posao za 1.200 zaposlenih koliko ih trenutno radi u termoelektrani i rudniku, ali i siguran posao, u repro lancu, zaveliki broj drugih kompanija i njihovih zaposlenih. Rad termoenergetskog bloka u Pljevljima od presudnog je značaja za ekonomski i društveni razvoj ne samo EPCG, nego i sjevernog regiona i države u cjelini’’,naveo je Noveljić.

Ekološka rekonstrukcija podrazumijeva izgradnju sistema za odsumporavanje, izgradnju sistema zadenitrifikaciju, izgradnju sistema za tretman otpadnih voda, rekonstrukciju unutrašnjeg sistema transporta pepela i šljake, rekonstrukciju pomoćne kotlarnice itd..Ekološka rekonstrukcija obezbijediće i izvor toplote za grad, a EPCG će donirati i 2 miliona eura Pljevljima za primarni toplovod, čime bi se stavila tačka na rješavanje ekoloških problema Pljevalja.

Nosilac konozorcijuma, kineska kompanija Dongfang elektrik, isporučujeviše od 30 hiljada MW opreme svake godine, a njihovi projekti pokrivaju više od 80 zemalja. Direktor projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane, Ji Hongchun, istakao je da je njegova kompanijanajveći svjetski proizvođač električne opremei vodeći izvođač energetskih projekata.

“Ovdjećemo vam ponuditi najbolje rješenje, najbolji kvalitet i najbolju uslugu zajedno sa našim timovima. Mivjerujemo, da će modernijaiekološki prihvatljiva elektrana biti uPljevljima.Vjerujemo daćemo obezbijediti čistiji vazduh i čistiju vodu,donijetivišeprilikaza posaoI da će ljudiovdje ugodnije živjeti”,rekao je Hongchun.

U svom obraćanju, ministarka ekonomije, Dragica Sekulić, je naglasila: ‘’Projekat ekološke rekonstrukcije je višegodišnji projekat, koji treba da obezbijedi punu usaglašenost emisija štetnih čestica iz elektrane sa evropskim propisima, a posebno je značajno istaći da su analize sprovedene tokom izrade idejnog projekta potvrdile dobro stanje postojeće opreme, koje ukazuje na punu opravdanost ovog ulaganja koje će omogućiti nastavak rada termoenergetskog kompleksa u ustaljenom kapacitetu, ali mnogo bolje zadovoljavajući ekološke parameter. Ovaj projekat je dodatni pokazatelj odlučnosti Vlade Crne Gore da ulaže u sjever, kao i da se za građane Pljevalja omogući dodatna sigurnost. Toplifikacija grada je jedan izuzetno važan segment koji će u velikom dijelu uticati na ekološku situaciju u Pljevljima. Elektroprivreda i na ovaj način pokazuje da je zdravo i održivo preduzeće koje ima budućnost’’.

Ministarka je dodala da: „Kroz ovaj projekat Pljevljaci čuvaju svoja radna mjesta i u rudniku i termoelektrani, a istovremeno kroz budući rad termoelektrane imaju priliku da budu sigurni da će njihova pokoljenja rasti zdravo u svom gradu i da neće imati razlog da idu odavde, da traže bolje mjesto za rad i za život’’.Istakla jeda je sigurna da EPCG nikad nije imala bolji menadžment, sa boljim rezultatima, koji je kadar da jedan ovakav projekat realizuje iz sopstvenih sredstava, sa sopstvenim kadrovskim resursima i voljomda se kroz realizaciju ovakvog projekta učini dobro i Pljevljima i Crnoj Gori.

Elektroprivreda Crne Gore, kupovinom Rudnika uglja, ekološkom rekonstrukcijom Bloka I i rekultivacijom deponije Maljevac, sprovodi sve aktivnosti koje je planirala i obavezala se da će uraditi u Pljevljima.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 13. avgust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *