COVID-19 i nekvalitetni zajmovi: Lekcije iz prošlih kriza

Tokom kriza povećava se broj zajmova koji se ne mogu vratiti. Koje su lekcije iz prošlih kriza za neuspješno rješavanje zajmova nakon COVID-19?

Evropska centralna banka je objavila istraživanje u kojem koristi novu bazu podataka koja pokriva nekvalitetne zajmove u 88 bankarskih kriza od 1990. godine kako bi to saznali.

Podaci pokazuju da je suočavanje s NPL-om ključno za ekonomski oporavak.

U poređenju s krizom iz 2008., neki činioci pogoduju rješavanju NPL-a: banke imaju veći kapital, računovodstveni standardi MSFI 9 mogu pomoći u priznavanju NPL-a, a krizi COVID-19 nije prethodio kreditni bum. Međutim, drugi bi činioci mogli učiniti rješavanje NPL izazovnijim: državni dug je znatno veći, banke su manje profitabilne, a korporativne bilansi često su slabi.

Visoki nivoi NPL-a uobičajena su karakteristika bankarskih kriza i često se proučavaju oko takvih događaja. Postojeći podaci o Laevenu i Valenciji (2013) izvještavaju o najvišim nivoima NPL-a tokom krize, ali potrebno je više podataka da bi se razumjelo kako se NPL-ovi razvijaju i rješavaju.

Nedavni radni dokument ECB-a (Ari i sur., 2020.) premošćuje ovaj jaz predstavljajući novi skup podataka o godišnjoj evoluciji NPL-a tokom 88 bankarskih kriza od 1990.

Skup podataka obuhvacta velike regionalne i globalne krize – nordijsku krizu, azijsku finansijsku krizu, globalnu finansijsku krizu – i mnoge samostalne krize u ekonomijama u razvoju, tranziciji i ekonomijama s niskim prihodima.
Što se može učiti iz tih podataka?

Tokom krize, NPL-ovi obično slijede obrnuti U-oblik. Oni počinju na skromnim nivoima, brzo se povećavaju uoči početka krize, a vrhunac imaju nekoliko godina nakon toga, prije nego što se stabilizuju i opadaju. Gledajući sve krize, pokazuje se da nivo NPL-a doseže najviše od oko 20% ukupnih zajmova u prosjeku, ali razlika je velika: posebno u zemljama u razvoju, NPL-ovi mogu prelaziti 50% ukupnih kredita.

Samo manje od petine bankarskih kriza izbjegava visok nivo NPL-a – koju definiramo kao NPL-ove koji prelaze 7% ukupnih kredita.

Predviđanje budućih nivoa NPL-ova ključno je za formulisanje strategija rješavanja NPL-a. Primarno je upotrijebiti predkrizne nivoe NPL-a da bi se podržale takve prognoze. Ipak, nivoi NPL-a prije krize nisu dobar pokazatelj problema s NPL-om nakon krize. Nakon krize, NPL-ovi u prosjeku porastu do tri puta više od vrijednosti prije krize, a u ekstremnim slučajevima preko deset puta.

Pravovremeno rješavanje NPL-a je teško, ali je neophodno za oporavak ekonomija. Zemlje mogu olakšati rješavanje visokih NPL koristeći kombinaciju mjera politike kao što su:

-Pregledati kvalitetu imovine radi utvrđivanja zajmova koji nisu uspješni i za koje je potrebno restrukturiranje;

-Razdvajanje dobre i loše imovine banaka (poznato kao “dobra banka” – “loša banka” rezolucija). To čini bilans “dobrih banaka” transparentnijom, usklađuje njihov pristup tržištu i omogućuje im da se usredsrede na odobravanje novih zajmova. “Loše banke”, često strukturirane kao kompanije za upravljanje imovinom, nastavljaju izvlačiti vrijednost iz loše imovine;

-Dokapitalizacijom “dobrih banaka” kako bi se osigurala njihova sposobnost kreditiranja.

Uprkos ekonomskim koristima od smanjenja NPL-a i raznovrsnosti dostupnih metoda, podaci slikaju otrežnjujuću sliku historijske rezolucije NPL-a. Dok neke zemlje brzo rješavaju NPL-ove, trećina zemalja je opterećena NPL-om više od sedam godina nakon krize, prenosi Indikator.

Rezultati smanjenja NPL-a nakon globalne finansijske krize još su pogoršani: dvije trećine zemalja koje su iskusile visok nivo NPL-a nisu ih mogle riješiti u roku od sedam godina nakon krize. Iznenađujuće, ovo takođe podrazumijeva da, iako napredne ekonomije imaju manje NPL-ova nakon krize, u prosjeku im je potrebno duže vrijeme za rješavanje.

U svom radu ECB koristi metodu “lokalnih projekcija” za procjenu povezanosti između rezolucije NPL-a i dinamike izlaznog razdoblja nakon krize, istovremeno kontrrolišući njihovu zavisnost.

Rezultati naglašavaju da je rezolucija NPL-a kritična za ekonomski oporavak. Visoki i nerešeni NPL-ovi povezani su s dubljim recesijama i sporijim oporavkom. Šest godina nakon početka bankarske krize, proizvodnja u zemljama koje imaju visok nivo NPL-a je 6,5 procenata niža nego u zemljama koje nemaju. Od zemalja koje imaju visok nivo NPL-a, proizvodnja u onima koja ne rješavaju NPL-ove veća je za 10 postotnih bodova nego u onima koje to čine. To znači da će se ne rješavanjem visokih nivoa NPL-a smanjiti rast proizvodnje za 1,5 postotnih bodova godišnje barem tokom sljedećih šest godina.

Nadalje ECB je u istraživanju koristio model odabira modela za procjenu koji pokazatelji prije krize predviđaju dinamiku dospjelih kredita u bankarskim krizama. Dokumentovali su da su vrhovi NPL-a veći u zemljama s nižim BDP-om po glavi stanovnika, nakon kreditnog buma, prema fiksnim tečajevima, s manje profitabilnim bankama i s lomljivijim bilansima kompanija.

Rezolucija NPL-a je dugotrajnija u sličnim okolnostima i u zemljama s visokim javnim dugom i sofisticiranijim bankarskim sektorima. Zanimljivo je da ovi pokazatelji visokog nivoa imaju dobru prediktivnu snagu: prosječni (pseudo) prilagođeni R-kvadrat u svim specifikacijama je 0,24.

Ti rezultati bacaju svjetlo na faktore koji stoje iza visokih i trajnih NPL-ova u nekim evropskim zemljama nakon krize 2008.-2012. U svom radu ECB upoređuje stvarnu dinamiku NPL-a u sedam evropskih zemalja (Grčka, Irska, Italija, Portugal, Španija, Mađarska i Slovenija) s onim što se moglo očekivati na temelju istorijskih obrazaca.

Ispada da je visok nivo NPL-a u Evropi tokom 2010. teško bilo predvidjeti: kriza je bila izuzetno teška za napredne ekonomije. Suprotno tome, dugotrajna razlučivost NPL-a bila je u skladu sa istorijskim obrascima: uobičajena je za krize koje slijede kreditni bum. Zbilja, dugoročne negativne posljedice kreditnih procvata dobro su dokumentovane u literaturi (između ostalih, Caballero i sur., 2008). Povezane su s poteškoćama u rješavanju duga nestabilnih “zombie” firmi i domaćinstava koja su “pod vodom” sa svojim stambenim imovinama.

Check Also

Telekom: Najzadovoljniji korisnici, rast prihoda i 80 odsto veća dobit

Crnogorski Telekom je u prvoj polovini 2021. godine postigao najveće zadovoljstvo korisnika na tržištu telekomunikacija …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *