Opština Bar izmirila dug po osnovu reprograma

Opština Bar izmirila je sve obaveze po osnovu reprograma poreskog duga na ime poreza i doprinosa na zarade zaposlenih u toj lokalnoj upravi i preduzećima čiji je osnivač, koje su iznosile 6,3 miliona eura.

Opština Bar je, kako su kazali njeni predstavnici, na taj način završila plaćanje duga po osnovu ugovora o reprogramu, koji je potpisan u maju 2015. godine sa Ministarstvom finansija.

“Opština Bar, koja je ugovor zaključila s najkraćim rokom od pet godina, prva je opština koja je izmirila obaveze i sada je bez dugovanja po tom osnovu”, rekli su njeni predstavnici.

Oni su objasnili da je dug Opštine za poreze i doprinose na zarade zaposlenih iznosio skoro 1,9 miliona eura, a preduzeća Komunalne djelatnosti i Vodovod i kanalizacija 4,09 miliona, odnosno 334,19 hiljada eura.

Ugovorom o reprogramu bilo je predviđeno da Opština izmiri ukupan iznos duga od 6,3 miliona eura za pet godina, odnosno od jula 2015. do juna ove godine.

“Te obaveze stavljene su u vrh prioriteta Opštine i redovno su izmirivane, u mjesečnim anuitetima od potpisivanja do danas, pokazujući time veliku fiskalnu disciplinu, što je dovelo do ostvarenja konsolidacije opštinskih finansija”, rekli su iz barske Opštine.

Oni su dodali da je posljednja rata od 158,03 hiljade eura izmirena danas, čime je Opština Bar okončala obaveze po osnovu reprograma poreskog duga.

Vlada je u februaru 2015. odobrila reprogram poreskog duga po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, na osnovu čega je Ministarstvo finansija sa 14 opština zaključilo ugovore o reprogramu.

Check Also

Monteput: Za nepuni mjesec, auto-putem prošlo 293.000 vozila, ukupan prihod 1.131.086 eura

Od početka naplate putarine na auto-putu “Princeza Ksenija” pa sve do ponoći 15. avgusta, prošlo …

Leave a Reply

Your email address will not be published.