Lovćen banka zapošljava Kreditnog analitičara za poslovanje sa privredom

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.

Lovćen banka raspisuje oglas za izbor:  Kreditnog analitičara za poslovanje sa privredom – 1 izvršilac

Mjesto rada: Podgorica

Ključne odgovornosti:

 • Pruža informacije klijentima o vrstama i oblicima proizvoda i usluga Banke,  kao i uslovima odobravanja i potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz pojedinačan zahtjev i upoznaje klijente sa opštim uslovima poslovanja Banke;
 • Obavlja obilaske postojećih i potencijalnih klijenata i prezentaciju i prodaju  bankarskih proizvoda i usluga;
 • Radi na konstantnom održavanju i unapređivanju poslovnih odnosa sa klijentima uz redovne konsultacije sa istima, obilaske terena, međusobne sastanke i sl.;
 • Obezbjeđuje rast broja klijenata, rast portfolia proizvoda;
 • Radi na izradi zapisa i izveštaja o obavljenom razgovoru sa klijentom, izvršenoj posjeti klijentu, održanom sastanku, sačinjenim ponudama, realizovanim ponudama, odobrenim i realizovanim zahtjevima po prihvaćenim ponudama i sl.;
 • Sačinjava ponude klijentima i po njihovom konačnom definisanju u saradnji sa neposrednim rukovodiocima iste  upućuje klijentima;
 • Obavlja i obezbeđuje prijem, evidenciju i kontrolu zahtjeva i dokumentacije sa stanovišta suštinske, formalne i pravne ispravnosti, izrađuje finansijksu analizu, obavlja kompletiranje dokumentacije neophodne za razmatranje zahtjeva i donošenja adekvatne odluke po istom, a tokom trajanja plasmana dopunjavanje i ažuriranje dosijea klijenata i praćenje izvršavanja posebnih i ostalih elemenata odnosno uslova zaključenih ugovora sa klijentima; Obavještava klijenta o odlukama;
 • Organizuje potpisivanje ugovora sa klijentima i prijem instrumenata obezbeđenja u saradnji sa odjeljenjima unutar Sektora;
 • Aktivno prati namjensku upotrebu sredstava;
 • Formira i aktivno prati kreditni portfolio klijenata za koje je zadužen od strane neposrednih rukovodilaca i sa kojima uspostavlja, razvija i unapređuje poslovnu saradnju;
 • Radi na identifikovanju signala upozorenja koji mogu da utiču na razvoj negativnih tendencija sa stanovišta rezultata poslovanja i sposobnosti klijenta da servisira dug i izvještava Direktora sektora;
 • Osigurava pridržavanje i poštovanje svih internih i eksternih procedura i zahtjeva pri svakodnevnom radu;
 • Sačinjava informacije i izveštaje i blagovremeno i redovno izveštava neposredno nadležnog rukovodioca o poslovima koje obavlja i predlaže donošenje odgovarajućih odluka;

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS
 • Posjedovanje vozačke dozvole za B kategoriju vozila
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poželjno znanje jednog stranog jezika
 • Prodajne i komunikacione vještine
 • Orjentisanost na klijenta

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu [email protected], najkasnije do 12.06.2020. godine.

Napomena:  Poželjno je radno iskustvo u banci i radu sa SME klijentima.

Check Also

Još dva dana za glasanje za najbolje projekte na konkursu „Za svako dobro“

Još dva dana su ostala za onlajn glasanje za najbolje projekte na konkursu Crnogorskog Telekoma …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *