Lovćen banka zapošljava Kreditnog analitičara za poslovanje sa privredom

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.

Lovćen banka raspisuje oglas za izbor:  Kreditnog analitičara za poslovanje sa privredom – 1 izvršilac

Mjesto rada: Podgorica

Ključne odgovornosti:

 • Pruža informacije klijentima o vrstama i oblicima proizvoda i usluga Banke,  kao i uslovima odobravanja i potrebnoj dokumentaciji koja se prilaže uz pojedinačan zahtjev i upoznaje klijente sa opštim uslovima poslovanja Banke;
 • Obavlja obilaske postojećih i potencijalnih klijenata i prezentaciju i prodaju  bankarskih proizvoda i usluga;
 • Radi na konstantnom održavanju i unapređivanju poslovnih odnosa sa klijentima uz redovne konsultacije sa istima, obilaske terena, međusobne sastanke i sl.;
 • Obezbjeđuje rast broja klijenata, rast portfolia proizvoda;
 • Radi na izradi zapisa i izveštaja o obavljenom razgovoru sa klijentom, izvršenoj posjeti klijentu, održanom sastanku, sačinjenim ponudama, realizovanim ponudama, odobrenim i realizovanim zahtjevima po prihvaćenim ponudama i sl.;
 • Sačinjava ponude klijentima i po njihovom konačnom definisanju u saradnji sa neposrednim rukovodiocima iste  upućuje klijentima;
 • Obavlja i obezbeđuje prijem, evidenciju i kontrolu zahtjeva i dokumentacije sa stanovišta suštinske, formalne i pravne ispravnosti, izrađuje finansijksu analizu, obavlja kompletiranje dokumentacije neophodne za razmatranje zahtjeva i donošenja adekvatne odluke po istom, a tokom trajanja plasmana dopunjavanje i ažuriranje dosijea klijenata i praćenje izvršavanja posebnih i ostalih elemenata odnosno uslova zaključenih ugovora sa klijentima; Obavještava klijenta o odlukama;
 • Organizuje potpisivanje ugovora sa klijentima i prijem instrumenata obezbeđenja u saradnji sa odjeljenjima unutar Sektora;
 • Aktivno prati namjensku upotrebu sredstava;
 • Formira i aktivno prati kreditni portfolio klijenata za koje je zadužen od strane neposrednih rukovodilaca i sa kojima uspostavlja, razvija i unapređuje poslovnu saradnju;
 • Radi na identifikovanju signala upozorenja koji mogu da utiču na razvoj negativnih tendencija sa stanovišta rezultata poslovanja i sposobnosti klijenta da servisira dug i izvještava Direktora sektora;
 • Osigurava pridržavanje i poštovanje svih internih i eksternih procedura i zahtjeva pri svakodnevnom radu;
 • Sačinjava informacije i izveštaje i blagovremeno i redovno izveštava neposredno nadležnog rukovodioca o poslovima koje obavlja i predlaže donošenje odgovarajućih odluka;

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS
 • Posjedovanje vozačke dozvole za B kategoriju vozila
 • Poznavanje rada na računaru
 • Poželjno znanje jednog stranog jezika
 • Prodajne i komunikacione vještine
 • Orjentisanost na klijenta

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu [email protected], najkasnije do 12.06.2020. godine.

Napomena:  Poželjno je radno iskustvo u banci i radu sa SME klijentima.

Check Also

Porasla međunarodna plaćanja u kineskim juanima

Iznos međunarodnih transfera u juanima dostigao je 96,7 biliona (14,14 biliona dolara), što je povećanje …

Leave a Reply

Your email address will not be published.