Lovćen banka zapošljava Direktora sektora poslovanja sa stanovništvom, sa mrežom filijala, ekspozitura i šaltera (Retail)

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.

Lovćen banka raspisuje oglas za izbor: Direktora sektora poslovanja sa stanovništvom, sa mrežom filijala, ekspozitura i šaltera (Retail) – 1 izvršilac

Mjesto rada: Podgorica

Ključne odgovornosti:

 • Učestvuje u razvoju poslovne strategije Banke u oblasti poslovanja sa stanovništvom;
 • Osigurava propisnu komunikaciju i implementaciju poslovne strategije u filijalama;
 • Organizuje, koordinira i upravlja radom Sektora i zaposlenima u filijalama tako da se aktivnosti odvijaju u skladu sa utvrđenom poslovnom strategijom, politikama, procedurama, drugim internim aktima i zakonskim propisima, u cilju ostvarivanja poslovnih ciljeva Banke;
 • Upravlja aktivnostima filijala Banke u relevantnoj oblasti odgovornosti i koordinira sve aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje i rast poslovanja sa klijentima u oblasti poslovanja sa stanovništvom;
 • Učestvuje u izradi poslovnog plana u oblasti Retail-a;
 • Utvrđuje ključne pokazatelje učinka za zaposlene u Banci i prati proces dodjeljivanja poslovnih ciljeva zaposlenima u filijalama prema ključnim indikatorima učinka (KPI);
 • Razvija strategiju o planira načine sticanja klijenata u oblasti poslovanja sa stanovništvom. Organizuje, nadgleda i učestvuje u procesu sticanja klijenata;
 • Učestvuje i inicira razvoj procedura i procesa u  oblasti  retail-a;
 • Analizira relevantnost i efikasnost postojećih procedura i procesa i inicira neophodne promjene kako bi se poboljšao kvalitet usluga klijentima i postigla veća efikasnost;
 • Sprovodi istraživanje tržišta radi procjene potencijala/trendova razvoja poslovanja, proizvoda i usluga konkurenata i potreba klijenata;
 • Inicira proces izrade bankarskih rješenja (proizvoda i usluga) koja zadovoljavaju potrebe postojećih i novih klijenata u datoj oblasti. Inicira neophodne izmjene ili implementaciju novih proizvoda / usluga i podnosi inicijativu jedinici za razvoj proizvoda;
 • Obezbjeđuje kvalitet procesa naplate u filijalama;
 • Sprovodi potrebne mjere / aktivnosti za upravljanje rizicima koji proizilaze iz područja poslovanja sa stanovništvom;
 • Sprovodi unutrašnje kontrole u ​​okviru svog organizacionog dijela u skladu sa internim aktima. Radi sa internom i eksternom kontrolom i revizijskim organima u procesu vršenja kontrole i revizije poslovanja Banke;
 • Pravovremeno obezbjeđuje redovne i ad hoc informacije i izvještaje;
 • Rukuje informacijama i podacima klijenata i Banke sa najvećom povjerljivošću i obavještava o činjenicama vezanim za povredu povjerljivosti u Banci;
 • Obavlja dužnosti i funkcije utvrđene u internim propisima;

Potrebna znanja i vještine:

 • Stručna sprema:   VSS
 • 3 godina radnog iskustva na istim ili  sličnim poslovima
 • Znanje engleskog jezika i rada na računaru
 • Posjedovanje vozačke dozvole za B kategoriju vozila
 • Poznavanje rada na računaru
 • Prodajne i komunikacione vještine

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu [email protected], najkasnije do 12.06.2020. godine.

Napomena:  Obavezno  je radno iskustvo u Banci.

Check Also

Najavljeno formiranje nove banke u vlasništvu Republike Srpske

Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da bi trebalo da bude formirana banka koja …

Leave a Reply

Your email address will not be published.