Ilustracija

Poreska uprava: Počinju intenzivne kontrole građevinara

Nakon sprovođenja informativnih i edukativnih aktivnosti, te izvršene analize rizika poreskih obveznika koji se bave građevinskom industrijom, Poreska uprava nastavlja implementaciju programa unapređenja poštovanja poreskih propisa u oblasti vršenjem postupaka inspeksijskog nadzora, koji će biti intenzivirani od 1. juna 2020. godine.

Nadzorom će biti obuhvaćena fizička i pravna lica koja učestvuju u svim djelatnostima ove privredne grane, od izvođača i investitora, preko nadzornih organa, do lica koja se bave prometom građevinskog materijala, a u toku juna planirana je kontrola 20 poreskih obveznika.

Imajući u vidu da su tokom prošle godine u ovoj djelatnosti u kontrolama utvrđene dodatne poreske obaveze od preko 20 miliona eura, u posebnom fokusu pažnje Poreske uprave biće poslovanje poreskih obveznika sa aspekata kod kojih je prepoznat najveći stepen rizika, i to: registracije djelatnosti, posjedovanja potrebnih dozvola, angažmana radne snage, te prijave i isplate zarada radnicima, korišćenja prava na povraćaj PDV kredita i raspolaganja novčanim sredstvima.

U prvoj fazi implementacije programa poreskim obveznicima prezentovane su važne informacije vezane za poreske obaveze po osnovu obavljanja građevinske djelatnosti, a u cilju upoznavanja istih sa najvažnijim aspektima oporezivanja ove djelatnosti na internet stranici Poreske uprave objavljen je i informator sa instrukcijama za poštovanje poreskih propisa. Takođe, edukacija poreskih obveznika vrši se i kroz saradnju sa asocijacijama privrednika, u prvom redu Privrednom komorom Crne Gore.

Program za obezbjeđenje poštovanja poreskih propisa od strane poreskih obveznika koji posluju u građevinskoj industriji realizuje se u cilju povećanja stepena poreske discipline u ovoj oblasti, te se očekuje da će implementacija istog doprinijeti povećanju broja obveznika registrovanih u građevinskoj industriji, povećanju stepena dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa, te uspostavljanju kvalitetnijeg poslovnog ambijenta i sankcionisanju nelojalne konkurencije na tržištu u oblasti građevinarstva.

Check Also

Turska u samo sedam dana izgubila 4,8 milijardi američkih dolara rezervi

Turska je imala najveći gubitak u rezervama stranih valuta od početka ove godine, a za …

Leave a Reply

Your email address will not be published.