Gradiće se hidroelektrana na Komarnici

Vlada je utvrdila Predlog odluke o donošenju Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici, najvažniji dokument koji je preduslov za gradnju hidroelektrane, instalisane snage 170 megavata (MW).

Generalna direktorica Direktorata za planiranje u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Marina Izgarević Pavićević, kazala je da će kapitalni energetski objekat, odnosno hidroelektrana biti visoka 170 metara i kapaciteta 209 gigavat sati (GWh).

Predračunska vrijednost ove investicije je 246,53 miliona eura.

– Plan obuhvata teritoriju opština Šavnik i Plužine. Realizacijom ovog Detaljnog prostornog plana Crna Gora će dobiti benefite sa elektroenergetskog i sa aspekta razvoja poljoprivrede, turizma i unaprijeđenja infatstrukture u ovom dijelu opština – rekla je Izgarević Pavićević nakon sjednice Vlade.

Ona je dodala da je kao polazna osnova korišćen Prostorni plan Crne Gore koji važi do ove godine i Strategija energetike do 2030. godine.

– Najvažniji kriterijum za definisanje kote normalnog uspora je da se ne remeti prirodni režim u zoni Šavnika i u zoni kanjona Nevidio – navela je Izgarević Pavićević.

Lučno-betonska brana HE Komarnica biće smještena u vrlo uskom “V“ profilu kanjona, prema optimizacionim analizama u Idejnom projektu, konstruktivne visine 171 metar, poluprečnika oko 440 i dužine u kruni oko 211 metara.

Detalji će biti konačno definisani projektnom dokumentacijom.

Check Also

Državni dug na kraju septembra iznosio 3,66 milijardi eura

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 30.09.2020. godine, iznosio je 3,660 milijardi eura, ili …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *