Rebalans najkasnije u prvoj sedmici juna

Premijer Duško Marković juče je kazao da bi Vlada trebalo da do kraja mjeseca ili u prvoj sedmici juna usvoji rebalans budžeta za ovu godinu. Dodao je da će rebalans biti usmjeren na smanjenje i racionalizaci ju troškova.

“Ušteđeni novac mora biti usmjeren na isplatu zarada, penzija i socijale, kao i na investicije. Skresaćemo troškove gdje god budemo mogli, i to ne simbolično, već suštinski, kako bismo očuvali javne finansije i njihovu stabilnost, jer nadolazi ekonomska kriza koja će biti teška i bolna i za vlast i za građane”, rekao je Marković u Skupštini, poslije Premijerskog sata.

On je naglasio da se tom izazovu mora odgovoriti na najbolji mogući način, kao i da je štednja državnog novca jedan od njih.

“Vjerujem da će rebalans dati odgovor i na tu potrebu”,  poručio je Marković.

Odgovarajući na pitanje da li projekat ekonomskog državljanstva može biti ugrožen, kazao je da je sve ugroženo kada je u pitanju ekonomija zbog pandemije korona virusa.

“Radimo sve da pokušamo da pokrenemo našu ekonomiju. Ono što mogu da kažem jeste da u ovom periodu prekinutih ekonomskih aktivnosti i smanjenog investicionog i svakog drugog interesovanja, taj program teče naveo”, je Marković.

Saopštio je da je bilo više aplikacija, kao i da su odobrene one za hotele u Kolašinu, na kojima su već počeli radovi.

“Interesovanja imamo, a vjerujem da će ona rasti kako se bude otvarala svjetska ekonomija”, dodao je premijer.

Naveo je da misli da je već desetak pasoša prošlo kompletnu proceduru i saglasnost, od međunarodne pravne i bezbjednosne provjere, domaćih provjera, ali ne zna jesu li oni i formalno urađeni i uručeni.

(Dan)

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *