Pandemija usporila projekat ekonomskog državljanstva

Pandemija koronavirusa usporila je realizaciju projekta ekonomskog državljanstva, ali on nije prekinut, saopštio je direktor Agencije za investicije (MIA), Dejan Medojević i dodao da je od 28 aplikacija za šest donijeto rješenje o ispunjenosti uslova za sticanje crnogorskog pasoša.

Medojević je Vijestima kazao da je epidemija izazvana koronavirusom, kao i na sve ostale segmente ekonomije, uticala dijelom i na taj program, koji je usporen, ali nije prekinut.

„Agenciju su informisali licencirani agenti za posredovanje, koji predstavljaju renomirane međunarodne kompanije sa razvijenim kontaktima na globalnom tržištu, da je interesovanje za program i dalje veliko“ naveo je Medojević.

Priprema aplikacija se, kako je kazao, obavlja planiranom dinamikom iako glavno ograničenje predstavljaju zatvorene granice. Sve ostalo funkcioniše uglavnom nesmetano.

Medojević je naveo da je MIA, u svojstvu nadležnog organa u prethodnoj godini, obezbijedila sve administrativne uslove za nesmetan prijem i obradu aplikacija, a licencirani agenti za posredovanje rade na promociji programa, pripremi i podnošenju zahtjeva za sticanje državljanstva.

On je, na pitanje da li će se planirana projekcija od 15 miliona EUR u ovogodišnjem budžetu revidirati i koliko se može novca od ovog projekta prihodovati u ovoj godini, odgovorio da je nezahvalno zbog aktuelne epidemiološke situacije davati prognoze.

“Nezahvalno je u ovom trenutku prognozirati koliko ćemo aplikacija imati, posebno ako se uzme u obzir trenutna epidimiološka situacija u svijetu vezano za pojavu i širenje koronavirusa“, rekao je Medojević.

Programom je definisano da po jednom zahtjevu minimalna obaveza ulaganja bude 100 hiljada EUR za razvoj manje razvijenih opština i minimum 250 hiljada, odnosno 450 hiljada za ulaganje u jedan od projekata sa Liste razvojnih projekata, u zavisnosti od regiona u koji se ulaže. Program je ograničen na broj od dvije hiljade zahtjeva.

Medojević je rekao da je od stupanja na snagu odluke o načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom, odnosno od 1. januara prošle godine, MIA primila ukupno 28 aplikacija, odnosno zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva.

“Trenutno je za šest aplikacija donijeto rješenje o ispunjenosti uslova za sticanje crnogorskog državljanstva, dok šest zahtjeva nije ušlo u postupak, a razlog je negativno mišljenje agenta za ocjenu međunarodne podobnosti. Sve ostale aplikacije su u fazi obrade, a jedan od koraka u proceduri obrade je ocjena međunarodne podobnosti od strane licenciranih agenta angažovanih za tu svrhu, koja uključuje i provjeru porijekla novca namijenjenog za ulaganje“, precizirao je Medojević.

Do sada, kako je dodao, ni za jednu od navedenih aplikacija nije dodijeljen crnogorski pasoš, uzimajući u obzir epidemiološku situaciju, koja je za posljedicu imala zatvaranje granica.

Medojević je podsjetio da procedura obrade predviđa provjeru ispunjenosti uslova datih odlukom, zatim provjeru međunarodne podobnosti, nakon čega, u slučaju dobijanja pozitivnog mišljenja o međunarodnoj podobnosti slijedi provjera od nacionalnih institucija odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Pristigli zahtjevi se odnose na šest projekata koji se nalaze na Listi razvojnih projekata za oblast turizma, koja je u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma. Ovo ministarstvo objavilo je javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, koji je i dalje otvoren”, kazao je Medojević.

Check Also

Prvi put u istoriji Rusiji zlato donosi više novca nego gas

Prihodi Rusije od izvoza zlata prvi put su premašili prihode dobijene od prodaje gasa, slijedi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *