Velika Britanija po prvi put prodala svoje obveznice sa negativnim prinosom

Velika Britanija se zadužila prvi put po negativnoj kamatnoj stopi, usljed rastućeg straha od duboke globalne recesije i očekivanja od dalje akcije kupovine obveznica od centralnih banaka.

Na aukciji koja je održana danas, državna kancelarija za upravljanje dugom saopštila je da je prodala 3,8 milijardi funti (4,66 milijardi dolara) trogodišnjih obveznica sa prinosom od minus 0,003%.

Ovaj negativan prinos obveznica znači da se britanskoj vladi efektivno plaća za pozajmljivanje. Investitori će dobiti nešto manje nego što su prvobitno platili ako drže obveznicu do dospeća, takav je zahtev za skraćivanjem novca u obveznicama.

Aukcija znači da se Britanija pridružila Nemačkoj, Japanu i nekoliko drugih evropskih država u prodaji državnog duga sa negativnim prinosom.

Banka Engleske (BOE) smanjila je svoju glavnu kamatnu stopu na rekordno niskih 0,1% u martu i pokrenula dodatnih 200 milijardi funti (245,49 milijardi dolara) kupovine obveznica, uglavnom Giltsa, svojim kvantitativnim programom ublažavanja.

Nekoliko članova odbora za monetarnu politiku BOE nagovijestilo je da će možda biti potrebno dodatno ublažavanje monetarne politike da bi se ublažili ekonomski ispadi iz pandemije korona virusa.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 5. mart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *