U Mamulu za dvije godine biće uloženo više od 11 miliona eura

Planirano ulaganje u ostrvo Lastavica, sa tvrđavom Mamula u Herceg Novom, za ovu godinu iznosi 5,1 milion eura, navodi se u Izvještaju o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o zakupu lokaliteta tog ostrva za prošlu godinu.

U Vladinom dokumentu, koji je juče ušao u skupštinsku proceduru, ističe se i da će 6,45 miliona eura biti opredijeljeno naredne godine za realizaciju projekta.

“U projekat je, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, utrošeno ukupno 6,2 miliona eura. U do sada utrošena sredstva uključeni su troškovi koji su realizovani za pripremu projektne dokumentacije, nabavku opreme, pripremnih radova i plata zaposlenima, angažovanje domaćih i stranih konsultanata, kao i prve faze građevinskih i konzervatorskih radova”, navodi se u Izvještaju.

Država je dala u zakup Lastavicu sa Mamulom na 49 godina. Ugovor o dugoročnom zakupu zaključen je prije pet godina sa švajcarskom kompanijom Orascom Development Holding. Osim ostrva sa tvrđavom, zakupac ima pravo da koristi i morsko dobro. Prema podacima iz izvještaja, tokom prošle godine je isplaćeno 47.772 eura zakupnine za skoro 32.000 kvadrata.

Kada je riječ o radovima, do kraja juna planiran je završetak betonsko-armiračkih radova. U izvještaju se navodi i da je tokom prvog ovogodišnjeg kvartala trebalo da budu izabrani podizvođači i dobavljači za kompletnu hotelsku opremu, vanjsku rasvjetu, bazene.

“U drugom kvartalu će početi aktivnosti na pripremi memorijalne sobe u saradnji sa relevantnim institucijama. U zavisnosti od dinamike završetka radova na izgradnji 10 kilovolti (kV) voda od trafostanice 35/10 kV Klinci do rta Arza, očekuje se i polaganje kabla sa odabranim izvođačem u vrijednosti od oko 0,5 miliona eura”, istaknuto je u izvještaju.

Zakupac je, kako se dodaje, u fazi planiranja i pripreme povećanja broja radnih mjesta u Orascom Hotels Management Mamula Montenegro.

Orascom je u obavezi da u hercegnovsko ostrvo uloži 15 miliona eura. Investicionim programom, kako je precizirano u Izvještaju, predviđena je rekonstrukcija tvrđave Mamula u hotel muzejskog karaktera sa 23 hotelske sobe, četiri ugostiteljska objekta, spomen sobom za posjetioce, recepcijom, spa centrom, pristaništem, kaskadama sa recikliranom vodom, klubom za vodene sportove, centralizovanom kuhinjom, kao i sa rezervoarom za pitku i otpadnu vodu i trafostanicom sa agregatom.

“Programom je predviđeno da će do 200 radnih mjesta biti direktno i indirektno otvoreno tokom rada hotela, a procijenjeno je da će isti broj radnih mjesta biti otvoren i tokom izgradnje rizorta, te da će hotel u prvih deset godina donijeti 7,5 miliona eura kombinovanih prihoda, ne računajući zakupninu”, konstatovano je u dokumentu.

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.