Srbija: Prva presuda za ništavost valutne klauzule u švajcarskim francima

Prva presuda za ništavost valutne klauzule u CHF, donijeta je posle stava Vrhovnog suda (VKS) od prošle godine. To je, kako objašnjava Dejan Gavrilović iz Efektive, prva prvostepena presuda, koja se u potpunosti oslanja na stav VKS, koji je predvidio ništavost valutne klauzule u CHF i njenu konverziju u euro.

U ovom konkretnom slučaju, radi se o kreditu iz 2007. godine, koji je podignut u iznosu od 85.000 švajcarskih franaka. Nalazom vještaka je utvrđeno da je korisnik na ime otplate kredita ukupno vratio iznos od 10.800.000 dinara, a da bi indeksacijom tog kredita u euro, za isti period otplate vratio oko 8.350.000 dinara.

Sud je presudio da banka dužniku mora da vrati razliku od 2.450.000 dinara.

U Efektivi u narednom periodu očekuju još ovakvih presuda, s obzirom da se radi o pravnom pitanju za koje je Vrhovni sud zauzeo jasan stav o nedozvoljenosti ugovaranja valutne klauzule u CHF.

Podsjetimo, spor ovog tipa mogu da pokrenu svi korisnici CHF kredita, fizička i pravna lica i preduzetnici, za bilo koji tip kredita (stambeni, hipotekarni, biznis, potrošački itd), pod uslovom da nisu prihvatili Zakon o konverziji, tj. da je kredit u cjelosti otplaćen (svojevoljno ili prinudnim putem, pljenidbom stana) prije donošenja Zakona.

Dakle, svi oni korisnici kojima su banke raskinule ugovore i prodale nekretnine do početka 2019, imaju pravo na pokretanje ovog postupka i sigurno obeštećenje sudskim putem.

(Telegraf/Efektiva)

Check Also

Značajan rast prihoda Mercator Grupe uprkos pandemiji

Prihodi od prodaje Grupe Mercator u prvoj polovini 2020. porasli su za 4,4% u odnosu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *