Centralna banka očekuje rast nekvalitetnih kredita

Centralna banka (CBCG) očekuje rast nekvalitetnih kredita (NPL) zbog ekonomske krize koju je izazvala pandemija kronavirusa. NPL čine oni krediti koje banke ne mogu da naplate i sa kojima se kasni u otplati duže od tri mjeseca.

Podaci vrhovne monetarne institucije pokazuju da bruto nekvalitetni krediti na nivou bankarskog sistema za mart ove godine iznose 160,6 miliona eura i predstavljaju 5,09% ukupnih bruto kredita.

U odnosu na mart 2019. godine bilježe smanjenje od 9,85%.

Ukupno odobreni krediti banaka na kraju marta 2020. godine iznosili su 3,15 milijardi eura.

“Za očekivati je rast nekvalitetnih potraživanja, ali ne u mjeri u kojoj bi kapitalna pozicija banaka bila derogirana. CBCG je preporučila bankama da u saradnji sa klijentima pažljivo prate razvoj situacije, uz pravovremeno predviđanje uticaja na njihove novčane tokove, te da vrše prilagođavanja rokova otplate njihovih obaveza u skladu sa novim očekivanim novčanim tokovima klijenata. Prilikom odobravanja novih kredita, banke treba da sagledaju uticaj događaja uzrokovanih pandemijom na očekivane novčane tokove potencijalih zajmoprimalaca, a sve u cilju smanjenja mogućnosti za porast NPL-a, saopšteno je “Vijestima u CBCG u odgovoru na pitanje kako će pandemija koronavirusa uticati na kretanje NPL-a u narednom periodu, da li može doći do njihovog povećanja i za koliko.

POVEĆANI RIZICI

Kreditna agencija “Standard & Poors” u revidiranom izvještaju za Crnu Goru je ukazala da će se bankarski sektor uskoro vjerovatno suočiti sa povećanjem NPL-a.

“Rizici po stabilnost bankarskog sistema Crne Gore su povećani. Predviđamo porast nivoa NPL-a, jer su domaćinstva i korporacije pod uticajem ekonomskog pada zbog pandemije. Pozitivno, crnogorski bankarski sistem ulazi u ovu krizu u relativno jakoj poziciji sa solidnim nivoom kapitala, NPL-om na niskih 5 odsto i velikom likvidnošću.U sistemu dominiraju podružnice stranih bankarskih grupa, a većim dijelom ga finansiraju domaći depoziti. Do sada nijesmo primijetili nijedan primjetan let depozita, a u našem osnovnom scenariju očekujemo da ova situacija ostane stabilna. Ipak,s obzirom na ograničene mogućnosti CBCG da stabilizuje bankarski sistem, on ostaje podložan stresu ako NPL-ovi naglo porastu ili likvidnost presuši”, naglašeno je u izvještaju.

(Opširnije u današnjim Vijestima)

Check Also

U Privrednoj komori detaljno predstavljen Maršalov plan – Evropa sad

Predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja predstavili su Upravnom odboru Privredne komore Crne Gore Maršalov …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *