NBS objavila listu sistemski značajnih banaka u 2020. godini

Narodna banka Srbije objavila je listu devet banaka koje smatra „sistemski značajnim”, što znači da bi pogoršanje njihovog finansijskog stanja ili prestanak rada imali ozbiljne negativne posledice na stabilnost finansijskog sistema.

Kao i prošle godine, sistemski značajnim proglašene su Banca Intesa, Unicredit, Komercijalna, Societe Generale, Vojvođanska, Rajfajzen banka, AIK banka, ERSTE banka i Poštanska štedionica.

Od banaka koje su identifikovane kao sistemski značajne u Republici Srbiji zahtijeva da održavaju dodatni osnovni akcijski kapital u visini od 1% ili 2% rizične aktive banke, u zavisnosti od stepena njihove sistemske značajnosti.

Za Intezu, Unikredit i Komercijalnu banku ovaj procenat iznosi dva odsto, a za sve ostale sistemski značajne banke jedan odsto.

Narodna banka Srbije, najmanje jednom godišnje, preispituje zaštitni sloj kapitala za sistemski značajne banke i metodologiju za utvrđivanje sistemski značajnih banaka.

Check Also

Elektroprivreda će tražiti preuzimanje Kombinata aluminijuma

Iz Elektroprivrede (EPCG) razmišljaju o preuzimanju upravljanja Kombinatom aluminijuma (KAP) čime bi garantovali zarade zaposlenima …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *