Uvođenje moratorijuma će uvećati likvidnost fizičkih i pravnih lica za 150 miliona eura

Mjera privremene obustave plaćanja obaveza po osnovu kredita, tj. uvođenje moratorijuma značajno doprinosi uvećanju ukupne likvidnosti u sistemu.  Prema kalkulaciji CBCG, uvođenje moratorijuma će, tokom marta, aprila i maja, uvećati likvidnost fizičkih i pravnih lica za cca. 150 miliona eura, što predstavlja skoro 3% BDP-a, saop[teno je iy Centralne banke Crne Gore.

Na taj način je, navode iy CBCG, bankarski sektor dao značajan doprinos povećanju raspoloživog dohotka stanovništva i privrede, stvarajući uslove za redovno izvršavanje njihovih obaveza.

Takođe, banke su, tokom marta i aprila tekuće godine, odobrile 4.940 novih kredita, u vrijednosti od cca. 115 miliona eura. Veći dio ovih sredstava (cca. 80 miliona eura) usmjeren je ka privredi.

Konstatovano je da je bankarski sektor likvidan, kao i da je nivo depozita stabilan.

“I pored dobre likvidnosti bankarskog sektora, Savjet je danas usvojio odluku kojom se značajno smanjuje naknada koju su banke dužne da plate za korišćenje propisanog iznosa obavezne rezerve, a koju ne vrate istog dana. Naime, za vrijeme trajanja ovih privremenih mjera, naknada koju bi banke plaćale smanjena je za 50%, sa dosadašnjih 12% na 6% na godišnjem nivou”, navodi se u saoptenju CBCG.

CBCG će, najkasnije do kraja tekućeg mjeseca, pripremiti novi paket mjera usmjerenih na pružanje dodatne podrške oporavku stanovništva i privrede.

Savjet je danas usvojio izvještaje o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke za januar, februar i mart 2020. godine, u kojima je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke u pomenutom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada za 2020. godinu, te da su bile prilagođene vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom novog koronavirusa.

Na današnjoj sjednici Savjet je usvojio Godišnji izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2019. godinu, Godišnji makroekonomski izvještaj za 2019. godinu, Izvještaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2019. godinu i Izvještaj o stabilnosti cijena za 2019. godinu.

U pomenutim izvještajima je konstatovano da je 2019. godinu karakterisao nastavak  pozitivnih ekonomskih trendova iz prethodne godine. Ostvarena je relativno visoka stopa rasta BDP-a, od 3,6%, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, što je bio odličan rezultat ako se ima u vidu visoka baza iz prethodne godine. Godišnja stopa inflacije u decembru 2019, mjerena potrošačkim cijenama, iznosila je 1%, dok je prosječna stopa rasta cijena iznosila 0,4%. Prema preliminarnim podacima, neto priliv SDI u 2019. godini je bio 6,9% viši u odnosu na 2018, dok je broj zaposlenih bio 7,1% viši u odnosu na prethodnu godinu. I u fiskalnoj sferi su zabilježeni pozitivni pomaci – primjena mjera fiskalne konsolidacije rezultirala je snižavanjem budžetskog deficita i deficita javne potrošnje u odnosu na 2018. godinu. Tokom 2019. je snižen i deficit tekućeg računa platnog bilansa za 6,2% u odnosu na 2018, usljed povećanja suficita na računu usluga i računu sekundarnog dohotka.

“Bankarski sektor je u 2019. godini, i pored zatvaranja dvije nesistemske banke, zadržao stabilnost, povećao otpornost i osnažio poslovanje. Visok nivo likvidnih sredstava, rast depozita i kredita, kao i dokapitalizacija jednog broja banaka su dodatno osnažili bankarski sistem. Agregatni koeficijent solventnosti je iznosio 17,73%, a nastavljen je višegodišnji trend snižavanja kamatnih stopa i nekvalitetnih kredita. Snaženje kreditne aktivnosti u velikoj mjeri je uticalo na makroekonomsku stabilnost, kroz podsticanje rasta, potrošnje i oporavka privrede, što je uticalo na širenje poreske osnovice i smanjenje fiskalnih pritisaka”, navodi se u saop[tenju.

Nastavak ovakvih trendova karakterisao je i prva dva mjeseca 2020. godine i bio je očekivan tokom cijele tekuće godine. Nažalost, usljed pandemije virusa COVID-19, prošlogodišnje projekcije rasta više nijesu realne i izvjesno je da će ovaj događaj imati brojne posljedice po svjetsku, a time i po domaću ekonomiju.

Savjet je danas razmatrao i kvartalne izvještaje o poslovanju MFI, IRF, faktoring i lizing društava na 31. decembar 2019. godine, kao i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Check Also

Kineska spoljna trgovina motor ekonomskog oporavka sveta

Ukupna vrijednost trgovinske razmjene Kine tokom prošle godine dostigla je rekordno visoku vrijednost, pokazao je …

One comment

  1. Ovo je nevidjeni bezobrazluk !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *