Kreditna aktivnost banaka veća 129 miliona eura u odnosu na mart 2019.

Juče je održan sastanak guvernera CBCG Radoja Žugića sa saradnicima i predstavnika svih poslovnih banaka u Crnoj Gori.

Kako je navedeno, na sastanku je razmatrano učinjeno i koja su očekivanja privrede, a sa druge strane mogućnosti banaka za maksimalno raspoloživu podršku privredi.

“Relaksacija od obaveza prema bankama prema privredi i stanovništvu je obezbjeđeno kroz moratorijum u trajanju do 90 dana, apliciranjem skoro 68.000 klijenata, ukupne vrijednosti preko 1,3 milijarde eura, što je skoro 26% iznosa GDP-ja Crne Gore i direktan je doprinos uz ukidanje velikog broja provizija prema klijentima, komercijalnih banaka mjerama koje je donijela CBCG i Vlada. Kroz moratorijum, procjena ukupnog upunpavanja novih likvidnih sredstava u sistem je procjenjeno na preko 150 miliona eura, uz sadašnju stopu odziva, u period od tri mjeseca”, navedeno je u saopštenju.

Navedena sredstva, kako je saopšteno, predstavljaju iznos kojim je poboljšan raspoloživi dohodak građana i privrede, korisnika kredita koji su se prijavili za korištenje moratorijuma, a na račun direktnog smanjenja likvidnosti banaka, odnosno raspoloživosti sredstava za poslovanje.

Konkretna reakcija banaka je i kroz novčanu podršku NKT-u od preko 600.000,00 eura i kroz medicinsku opremu još preko 2 miliona eura od akcionara banaka,navedeno je u saopštenju.

“Banke i sama CBCG su uveliko u procesu pregovaranja sa potencijalnim izvorima dodatnih sredstava u vidu međunarodnih institucija, kojim će podržati slijedeću fazu, održanje, oporavak i generalno finansiranje privrede kroz povoljne kreditne linije, uz grace period i adekvatne cijene cijeneći svaki zahtjev klijenta ponaosob. Dodatna sredstva su bitna sa aspekta ročnosti. Sagledavala se i uloga države u cilju postizanja optimalnih uslova za povlačenje sredstava, imajući u obzir dobru praksu koja je realizovana prije 10 godina kada smo imali eksterno izazvanu finansijsku krizu. Pomenuo se nedostatak nepostojanja Garantnog fonda, koji bi bio poluga kako za jače finansiranje od strane banaka, ali i podsticaj za početnike u poslu i SME firme.CBCG je svojim mjerama u tretiranju restrukturiranih kredita kao novih u bilansima banaka učinila kvalitetnu podršku”.

Ujedno, CBCG, kako je saopšteno ubrzano radi na drugom setu mjera, koji će ubrzo biti predstavljen bankama.

“Ukupni depoziti na nivou sistema, na kraju marta iznose 3,36 milijardi eura. U odnosu na mart 2019. godine ukupni depoziti bilježe rast od 3,6 odsto. Likvidna aktiva na kraju prvog kvartala iznosi 955 miliona eura i predstavlja 20,90 odsto ukupne aktive. Sistem normalno funkcioniše i ima kreditnu aktivnost i pored napora izazvanog moratorijumom gdje 1,3 milijarde eura kreditnih potraživanja u stanju mirovanja kada je otplat au pitanju nije vraćeno u sistem. Kreditna aktivnost banaka za mart 2020.god. je za 129 miliona eura jača nego marta 2019.god. dok od 1 marta do 23 aprila plasirano je novih 105 miliona eura, kojim je kreditirano 4.607 pravnih i fizičkih lica”.

Ti podaci, kako je saopšteno, ukazuju na značajnu aktivnost banaka u periodu pandemije.

“Crnogorski bankarski sistem ima 13 komercijalnih banaka, različitih karakteristika, gdje linearne administrativne mjere nije moguće sprovoditi, jer se moraju poštovati regulatorni, EU bankarski standardi i obezbjediti održivo funkcionisanje na dugi rok. Ono što je zajedničko za sve banke jeste doprinos umanjenju negativnih posledica pandemije i spremnost podršku privredi i stanovništvu na optimalan dostupan način.

Prošli smo pošasti hiperinflacije, građanskog rata u okruženju, eksterno izazvanu finansijske krizu 2008. pa ćemo i pandemiju. Izazov je ekonomski netipičan, a rezultate moramo praviti svi, ne podliježući laičkim i populističkim tumačenjima struke”.

Osim predstavnikika svih poslovnih banaka u Crnoj Gori, sastanku sa Žugićem prisustvovali su i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Branimir Gvozdenović, poslanik u Skupštini Branko Radulović, saopšteno je iz Udruženja banaka Crne Gore.

Check Also

Prijavite se za besplatnu online radionicu „Google alati u turizmu“

ICT Hub, u saradnji sa partnerima JS Guruom iz Bosne i Hercegovine i Digitalizuj.Me iz …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *