Hrvatska: Porasli ukupni depoziti kod poslovnih banaka

Ukupni depoziti kod poslovnih banaka (obuhvataju depozitni novac te štedne i oročene depozite) nastavili su s mjesečnim i godišnjim stopama rasta te su krajem februara iznosili 304 milijarde kuna.

Promatrano na mjesečnom nivou, zabilježen je rast od 2.068 miliona kuna ili 0,7%. Na godišnjem nivou je pozitivan trend rasta prisutan od kraja 2011. te je u februaru je iznosio 20.085 miliona kuna ili 7,1% što predstavlja najveću godišnju promjenu od finansijske krize 2008.

Nastavak pozitivnih godišnjih stopa rasta ukupnih depozita u februaru je isključivo rezultat nastavka rasta depozitnog novca (koji uključuje novčana sredstva na transakcionim računima te obveze kreditnih institucija po izdantm kunskim instrumentima plaćanja, a umanjuje se za novčana sredstva u platnom prometu). Uz stopu rasta na mjesečnom nivou od 2,4%, depozitni novac krajem februara iznosio je 108,5 mlrd. kuna sa udjelom od 35,7% u ukupnim depozitima.

Pri tome su nastavljene dvocifrene godišnje stope rasta depozitnog novca koje su prisutne od druge polovine 2015. godine. Godišnja stopa rasta depozitnog novca u februaru je iznosila 22,6% što je u odnosu na februar 2019. porast od 20,0 mlrd. kuna. Posljedica takvih kretanja svakako je okruženje niskih kamatnih stopa na oročenu štednju ali i nesklonost ulaganja u ostale oblike finansijske imovine što je rezultiralo da se višak raspoloživog dohotka postepeno preusmjerava u najlikvidnije oblike depozita.

S druge strane, ukupni štedni i oročeni depoziti (u stranoj i u domaćoj valuti) su uz pad na mjesečnom nivou, nakon negativnog trenda od deset mjeseci na godišnjem nivou zabilježili blagi rast vrijednosti. Uz rast od 100,1 mil. ili 0,1% na godišnjem nivou, ukupni štedni i oročeni depoziti su krajem februara iznosili 195,5 mlrd kuna.

Check Also

Nakon kupovine Sberbank u Srbiji, Miodrag Kostić povećava udio u Addiko banci

Iako je kontinuirana kriza u posljednje tri godine mnoge stajala zatvaranja firmi, nema sumnje da …

Leave a Reply

Your email address will not be published.