Suma Čakrabarti

EBRD spremna da podrži Crnu Goru sa paketom od 120 miliona eura

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) spremna je da podrži Crnu Goru sa paketom od 120 miliona eura, poručeno je tokom razgovora putem video linka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i predsjednika EBRD-a Suma Čakrabartija.

Sagovornici su se saglasili da je pandemija ostavila velike posljedice ne samo na zdravstvene sisteme zemalja regiona, Evrope i svijeta, već i da je ozbiljno uzdrmala globalnu i pojedinačne ekonomije. Iz tih razloga potrebno je brzo kreirati ekonomske programe podrške kako bi se u što kraćem roku normalizovale privredne aktivnosti, ocijenjeno je tokom razgovora.

“Spremni smo da utrostručimo našu podršku Crnoj Gori”, kazao je predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Suma Čakrabarti.

“Pažljivo pratimo razvojsituacije u regionu i Evropi, i primjećujemo da je Crna Gora donijela pravovremene odluke u borbi protiv Covid-19 koje daju dobre rezultate. Zato za nas i nije iznenađenje da ste već počeli sa ublažavanjem mjera. U namjeri da podrži brži oporavak vaše ekonomije, i cijeneći dosadašnju saradnju sa Crnom Gorom, Banka je pripremila obiman paket podrške. Paket je namijenjen malim i srednjim preduzećima, bankarskom sektoru, klijentima sa kojima već sarađuje, ali i za nastavak ulaganja u energetiku i infrastrukturu”, istakao je on.

Čakrabarti je istakao da je impresioniran dugoročnim promišljanjem, politikama u kojima nema mjesta panici, kao i regionalnim pristupom po kojem je Crna Gora već postala prepoznatljiva.

Predsjednik Đukanović kazao je da je ohrabren pravovremenom reakcijom i spremnošću Evropske banke za obnovu i razvoj da u ovom momentu značajno uveća svoje plasmane u Crnoj Gori. Istakao je da Crna Gora i u ovako teškim vremenima redovno servisira svoje međunarodne obaveze.

“Mjere koje smo bili prinuđeni da preduzmemo u interesu zaštite zdravlja građana Crne Gore, snažno su pogodile prije svega SME sektor, a zatvaranje granica turizam i usluge. Zato moramo biti posebno pažljivi prema sektorima koji su pretrpjeli štetu. Ipak, ne smijemo razmišljati samo o danu poslije, već nastaviti sa razvojnim projektima koji snažno utiču na budućnost Crne Gore i kvalitet života naših građana”, poručio je predsjednik.

Đukanović je istakao da okvirni paket podrške od 120 miliona eura u ovom momentu predstavlja dobru priliku za privatni sektor, ali i za nastavak infrastrukturnih projekata od interesa za državu ili pojedine lokalne samouprave.
Sagovornici su zaključili da će nastaviti intenzivnu komunikaciju u narednim nedjeljama i aktivno sarađivati u pripremi nove petogodišnje strategije Banke koja će u svom fokusu zadržati i zemlje Zapadnog Balkana.

Check Also

“Apetiti političkih partija bi mogli doći na naplatu”

Prilično neozbiljna je izjava ministra finansija Aleksandra Damjanovića, da će, ukoliko se ne usvoji rebalans …

Leave a Reply

Your email address will not be published.