Profit Luke Bar 930,5 hiljada, a gubitak Port of Adrie 1,66 miliona

Luka Bar je tokom 2019. godine, prema nekonsolidovanom bilansu dostavljenom Porskoj upravi (PU), ostvarila neto profit u iznosu od 930.506 eura, što je daleko bolji rezultat u odnosu na godinu ranije kada su zbog reprocjene imovine ostvarili gubitak u iznosu od 22.209.934 eura.

Podaci iz prošlogodišnjeg izvještaja o poslovanju menadžmenta pokazuju da su ukupni prihodi Luke Bar iznosili su 10.351.266 eura i bili su veći su za dva odsto u odnosu na 2018. kada su bili 10.119.366 eura.

Ukupni rashodi iznosili su 9.420.760 eura i bili su znatno manji u odnosu na godinu ranije kada su iznosili 32.329.300 eura.

Lani je pretovareno ukupno 1.562.004 tona tereta ili 13 odsto više u odnosu na 2018. kada je brodski pretovar iznosio 1.382.562.

Biznis planom za prošlu godinu planiran je brodski pretovar od 1.575.000 tona, što znači da nije ostvaren za svega jedan odsto ili 12.996 tona.

Prema vrsti tereta, u brodskom pretovaru rasuti tereti učestvuju sa 78.31 odsto, tečni tereti sa 17.23 odsto, a generalni i Ro-Ro tereti učestvuju sa 4.32 odsto.

U odnosu na 2018. i u odnosu na plan, Luka Bar je zabilježila pad pretovara cementa (na pretovar ovog tereta primarno utiče dinamika radova na izgradnji prioritetne dionice autoputa), naftnih derivata (zavisi od potrošnje goriva u Crnoj Gori ali od tržišnog učešća koje ima Jugopetrol kao isključivi vlasnik rezervoarskih kapaciteta na prostoru Luke) i vozila FIAT (redukcija proizvodnje radi usklađivanja sa smanjenom potražnjom modela 500L i odlaganje početka proizvodnje novog modela).

Sa druge strane, povećan je pretovar kamenog agregata (za realizaciju Projekta sanacije nestabilne kosine brda Volujica) i raznih generalnih tereta na osnovu prava koje je formalno verifikovano potpisivanjem aneksa ugovora o korišćenju morskog dobra.

Takođe, pretovar boksita je lani značajno povećan u odnosu na isti period 2018. i u ukupnom pretovaru učestvuje sa gotovo 33,35 odsto.

U drugoj polovini prošle godine Luka Bar je prodala DOO „Hotel Sidro“ mesnoj industriji „Goranović” iz Nikšića za 1,7 milion eura. Prihod ostvaren po ovom osnovu biće prikazan u konsolidovanom bilansu naknadno i po tom osnovu prošlogodišnji profit biti uvećan.

Druga lučka kompanija iz Bara, Port of Adria (PoA), kojom gazduje turski Global Ports Holding,  prošle godine je izgubila 1,66 miliona eura i veći je za oko 2,5 puta u odnosu na 2018. kada je iznosio 662 hiljade.

Poslovni prihodi u 2018. iznosili su 8,63 miliona, a u 2019. godini 6,85 miliona eura i bili manji za 20 odsto.

Poslovni rashodi PoA lani su iznosili 7,67 miliona eura i bili su manji u odnosu na godinu ranije kada su iznosili 7,84 miliona eura.

Tokom 2019. godine ova barska firma je pretovarila 250 brodova, odnosno, više u odnosu na godinu ranije kada su pretovarili 231 brod, ali je ukupna količina pretovarenih generalnih tereta za godinu smanjena sa 173.212 na  154.219 tona. Kod TEU kontejnerskog tereta došlo je do smanjenja pretovara sa 50.444 na 48.183 tone.

Check Also

Evropska unija bi mogla zabraniti intenzivno rudarenje kriptovaluta

Najveći finansijski regulatori Evropske unije ažurirali su poziv za zabranu za ključne oblike rudarenja bitcoina, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *