Sava Re očekuje pad dobiti od 20% u 2020. godini zbog korona krize

Slovenska osiguravajuća kuća Sava Re saopštila je da očekuje da će trenutna kriza korona virusa smanjiti za oko 15-20% neto dobit prvobitno planiranu na 45 miliona eura (49 miliona dolara).

Kao rezultat krize, Sava Re je za 5-7% revidirao svoj operativni plan prihoda od 610 miliona eura za 2020. godinu, prenosi portal SeeNews.

“Procjenjujemo da će najveći gubitak premije u poređenju sa našim planom biti u neživotnom biznisu, u automobilskom biznisu, prevashodno povezanim sa padom prodaje novih vozila”, navodi kompanija, dodajući da će se i premije putnog osiguranja projektovati kao pad.

U životnom osiguranju, Sava Re očekuje da će se obim novih poslova smanjiti kao rezultat ograničenog kontakta sa klijentima, dok se očekuje da će se reosiguranje smanjiti u proporcionalnom poslovnom segmentu.

Sava Re je saopštija da su njene revidirane projekcije zasnovane na nedavnoj prognozi vladinog Instituta za makroekonomsku analizu i razvoj (UMAR) da će se slovenačka ekonomija ove godine smanjiti između 6 i 8%, pod uticajem korona krize.

U saopštenju se navodi i da je ove godine planira obustava isplate dividendi i zadržavanje neraspoređenih 34,7 miliona eura dobiti, registrovane na kraju 2019. godine.

Tako će se usvojiti nedavna preporuka slovenačke Agencije za nadzor osiguranja da osiguravajuća, reosiguravajuća i penziona društva obustave isplatu dividendi i uzdrže se od neopozivih obaveza za isplatom dividendi do 1. oktobra 2020. godine, kako bi povećali svoju otpornost na finansijski šok nastao kao posledica pandemije korona virusa i sprečavajući moguće poremećaje poslovanja.

Check Also

Srbija radi na zakonu o kriptovalutama

U Srbiji je počela izrada nacrta zakona o kriptovalutama koji treba da uredi tu oblast …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *