Menadžmentu “Plantaža” plate niže 40 odsto

Zbog aktuelne krizne situacije izazvane pandemijom korona virusa, komapanija “13. Jul Plantaže” se susrela sa neminovnim problemima zbog kojih je u značajnom obimu smanjila i u određenim segmentima svog poslovnog djelovanja obustavila svoje redovne radne aktivnosti. Iz tog razloga je intezivirana komunikacija između vlasnika, kompanijskog menadžmenta i nadležnih organa Sindikalne organizacije, kao predstavnika zaposlenih.

“Nakon niza sadržajnih razgovora i konstruktivnih pregovora, na osnovama punog i izgrađenog socijalnog partnerstava, iznađena su zadovoljavajuća rješenja koja manifestuju neophodni nivo jedinstva i pune spremnosti svih subjekata kompanijskog socijalnog dijaloga da se u mirnoj atmosferi i na realnim osnovama pristupi sagledavanju i rješavanju naših problema, nastalih u trenucima kad je ugrožen sami ljudski opstanak i njegova vrsta”, navodi se u saopštenju kompanije.

“Svjesni obaveze za očuvanjem istorijske vizije osnivača naše kompanije, kao i aktuelnog trenutka, velikog izazova ovoga vremena – koji je u svakom smislu uzdrmao cijeli svijet i njegove ekonomije, istovremeno ga mobilišući u borbi protiv ovog nevidljivog neprijatelja, pouzdajući se u snage i mogućnosti koje nudi sadašnja nauka – i mi smo (vlasnici, menadžment i zaposleni) ispoljili nesumnjivo jedinstvo i volju da iznađemo najvaljanija i najodrživija rješenja, kako za kompanijske tako i za naše pojedinačne interese. U tom smislu smo – radi nužne odbrane kompanijskog opstanka i obezbjeđenja njene budućnosti, a samim tim i materijalne egzistencije i socijalne sigurnosti zaposlenih, u cilju obezbjeđenja njene likvidnosti uz istovremeno očuvanje svih postojećih radnih mjesta u uslovima otežanog i zaustavljenog poslovanja – preduzeli niz aktivnosti u pogledu organizovanja minimuma procesa rada i ostvarivanja ušteda po svim osnovama”, navodi se.

Zbog navedenih razloga, Izvršni odbor Sindikalne organizacije “13. Jul-Plantaže” je većinom glasova, na legalan i legitiman način – uz pisanu podršku apsolutne većine članova njene Skupštine – prihvatio i potpisao sa poslodavcem Sporazum po kojem je smanjena obračunska vrijednost koeficijenta (tzv. boda), kao jednog od elemenata koji utiče na visinu zarade, što bi se nominalno moglo odraziti i na njeno smanjenje za oko 30%. Međutim, ovaj sporazum je potpisan pod uslovom i na način da se prije svega zaštite zaposleni sa najnižim primanjima, tako da će, u skladu sa tim, zaposleni čija zarada ne prelazi 500 EUR imati realno smanjenje zarade od 10%, a zarada menadžmenta i druge rukovodne strukture biće smanjena za oko 40%.

Kako navode, trenutno je najveći dio zaposlenih u Plantažama sa svojim porodicama, kod kuće, poštujući i pridržavajući se preporuka Vlade Crne Gore i Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, jer je u ovoj situaciji, zdravlje i život zaposlenih prioritet.

“U novonastalnoj vanrednoj situaciji, za vrijeme trajanja epidemije korona virusa, primarni cilj Kompanije je da sačuva proizvodnju, kao i da se sve planirane agrotehničke mjere i radne operacije u njenim vinogradima i voćnjacima sprovedu na vrijeme i u zadatim agrorokovima. Posebno napominjemo i činjenicu, da je 2019. godina – i pored toga što je završena pozitivnim poslovnim rezultatom, što smatramo našim izuzetnim uspjehom – bila jedna od najtežih poslovnih godina u kompanijskoj istoriji, i to prvenstveno zbog loše berbe koja je uzrokovane katastrofalnim klimatskim uslovima, o čemu će Kompanija dati detaljnije informacije nakon javnog objavljivanja njenih finansijskih izvještaja”, zaključuje se u saopštenju.

Check Also

Depoziti CKB banke veći nego u istom periodu prošle godine

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa glavnim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *