Asocijacija menadžera predložila 20 mjera za oživljavanje privrede – što prije započeti sa privrednim aktivnostima

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković danas je u ime Predsjedništva AMM-a i članstva ove organizacije, uputio dopis premijeru gdinu Dušku Markoviću sa predlogom 20 mjera za oživljavanje privrede i smanjenje negativnih efekata nadolazeće ekonomske krize.

AMM je kao krovna organizacija menadžera iz različitih grana i sektora privrede, između ostalog predložila formiranje Nacionalnog strateškog tima za podršku i privredni oporavak (NST), koji će permanetno raditi na osmišljavanju i unapređenju mjera podrške i oporavka, kroz uključivanje relevantnih institucija i organizacija a posebno predstavnika realnog sektora.

Takođe je predloženo i da se ulože svi potrebni napori kako bi Ugroženi privredni subjekti započeli svoje aktivnosti što prije, a najkasnije do kraja maja.

“Uvažavajući značaj i ulogu kao i uslove i rizike u kojima mediji i njihovi zaposleni ovih dana djeluju, AMM je zatražila da se mediji u pogledu pomoći tretiraju u rangu najugroženijih privrednih subjekata tj. subjekata kojma je otežano obavljanje djelatnosti”, navodi se u saopštenju AMM.

20 mjera i aktivnosti za koje AMM smatra da bi mogle doprinijeti oživljavanju privrede i smanjenju negativnih efekata nadolazeće ekonomske krize:

1. Formirati Nacionalni strateški tim za podršku i privredni oporavak (NST) koji će permanetno raditi na osmišljavanju i unapređenju mjera podrške i oporavka, kroz uključivanje relevantnih institucija i organizacija a posebno predstavnika realnog
sektora.

2. Prepoznati precizno sve Ugrožene privredne subjekte na čije poslovanje je pandemija imala i ima uticaja, kategorizovati ih po ugroženosti u odgovarajući broj grupa.

3. Precizno prepoznati sve privredne subjekte na koje pandemija nije ili je imala manji uticaj – Manje ugroženi privredni subjekti.

4. Uložiti sve potrebne napore da Ugroženi privredni subjekti započnu svoje akvitnosti što prije, a najkasnije do kraja maja, kako bi predloženi set ekonomskih mjera mogao pomoći da se mikro i mala preduzeća, na koje je pandemija imala najviše uticaja, pokrenu i prežive. Pitanja koja se
ne smiju odlagati su:

kako i kada pokrenuti taksiste, frizere, zanatlije, vježbaonice itd.

kako i kada pokrenuti prodavnice garderobe, bijele tehnike…

kako i kada pokrenuti hotele, restorane…

kada i kako otvoriti bioskope, pozorišta…

kako i kada…

5. Odmah krenuti u osmišljavanje modela i preduslova za početak rada Ugroženih privrednih
subjekata.

6. Za sve ili pojedine kategorije Ugroženih privrednih subjekata, reprogramirati obaveze prema
državi, bankama i Manje ugroženim privrednim subjektima za još najmanje tri mjeseca, uz
mogućnost dodatnog reprograma. Reprogram ne raditi jednostrano već u saradnji sa bankama i
Manje ugroženim privrednim subjektima.

7. Pomoć davati isključivo po zahjevu Ugroženih privrednih subjektata, koji ugroženost moraju
dokazati kroz popunjavanje propisanog upitnika, koji mora biti stručno, precizno i jasno
koncipiran, te dostavljanjem podataka u vezi bilansa za prva tri ili četiri mjeseca ove godine,
zajedno sa uporednim podacima za isti period prethodne godine.

8. Svi dostavljeni mjesečni bilansi moraju biti u saglasnosti sa istima koji se po pitanju PDV-a
vode i kontrolišu od strane Poreske uprave.

9. Ugroženi privredni subjekti čije će poslovanje po prirodi djelatnosti biti ugroženo u dužem
periodu (hoteli, restorani itd.), ugroženost dokazuju na mjesečnom nivou, za svaki protekli
mjesec ponaosob.

10. Za svaki Ugroženi privredni subjektat, koji dobije pomoć, mora se voditi strogi monitoring
upotrebe dobijenih/reprogramiranih sredstava. Svako nenamjensko korišćenje treba biti
sankcionisano kroz obustavu pomoći i pokretanje odgovarajućeg kaznenog postupka.

11. Podstaći domaću proizvodnju alkohola, zaštitnih maski, rukavica i drugih higijenskih sredstava.

12. Hitno razraditi strategiju pospješivanja proizvodnje hrane.

13. Hitno uraditi strategiju smanjenja uvoza i sprječavanja nepotrebnog odliva sredstava.

14. U periodu stabilizacije forsirati domaćeg gosta uz visoke ali održive discount-e hotelijera.

15. Medije zbog posebnog javnog interesa, tretirati u pogledu pomoći u rangu Ugroženijih
privrednih subjekata tj. subjekata kojma je otežano obavljanje djelatnosti. Obezbijediti uslove da
i mediji mogu aplicirati za IRF kredite.

16. U saradnji sa IRF-om obezbjediti mikro-kreditne linije (npr. do 10.000 EUR) za prevazilaženje
problema likvidnosti, koji će se rješavati po skraćenoj proceduri. Za ove kredite bi se mogla
prijaviti preduzeća koja su u 2019. godini prijavila dobit, ili su u prosjeku prijavljenih rezultata u
zadnje tri godine imala dobit.

17. Umanjenje poreza i doprinosa pojedinim kategorijama Ugroženih privrednih subjekata za
najmanje 20%, minimum 6 mjeseci nakon ukidanja mjera, kako bi se stimulisalo zapošljavanje i
smanjio rad na crno.

18. Podržati i pospješiti sve aktivnosti koje ubrzavaju primjenu savremenih digitalnih tehnologija,
koje pojednostavljuju poslovanje i omogućavaju smanjenje prisustva građana i zaposlenih u
čekaonicama, na šaltetima u redovima i slično.

19. U uvođenju digitalnih i informacionih tehnologija računati na 100% podršku crnogorskih ICT
kompanija, čime se dokazano dobija na visokom kvalitetu, brzini, fleksibilnosti, značajnoj uštedi
novca i njegovom zadržavanju u crnogorskim tokovima.

20. Realizovati beskompromisne programe nulte tolerancije za sivu ekonomiju.

Check Also

CBCG: Trgovina kripto-valutama ima špekulativna obilježja

Kada se u Crnoj Gori priča o kripto-valutama i blokčejn tehnologiji dominantna asocijacija je brza …

Leave a Reply

Your email address will not be published.