IRF: Kredite za oporavak već tražilo 531 preduzeće i preduzetnik

Nova kreditna linija Investiciono razvojnog fonda za ublažavanmje ekonomskih posljedica od korona virusa za sada je “teška” 120 miliona eura. Za dobijanje kredita iz ove linije do sada je stigla 531 prijava, a broj se i bukvalno iz sata u sat povećava. Krediti se odobravaju po ubrzanoj proceduri, samim tim što se odluke donose gotovo na dnevnom nivou. Radimo i vikendom i obrađujemo zahtjeve – kazao je u intervjuu Pobjedi dr Zoran Vukčević, predsjednik Odbora direktora Investiciono razvojnog fonda.

Krediti su do tri miliona eura, kamatna stopa je 1,5 odsto, bez naknade za obradu, a grejs period je do dvije godine.

– Za sada je za ovu namjenu planirano 120 miliona eura. IRF intenzivno pregovara sa svojim međunarodnim partnerima da bi obezbijedio što više novca, kako bi se pripremili za period nakon prestanka pandemije kada će biti potrebno realizovati i neki sanacioni i razvojni program – kaže Vukčević i naglašava da je veoma teško obezbijediti sredstva u trenutku kada su svi u svijetu teškoj poziciji.

POBJEDA: Kompanije iz kojih sektora i u kojim iznosima traže ove kredite za preživljavanje?

VUKČEVIĆ: U situaciji u kojoj se našla i Crna Gora, ali i svijet, Investiciono razvojni fond je pokušao da ublaži posljedice, nudeći kreditnu liniju, malim mikro, srednjim i velikim preduzećima, i u skladu sa tim smo emitovali povoljnu liniju. Nova kreditna linija namijenjena je za obezbjeđenje likvidnosti, jednostavno kazano kreditna linija za preživljavanje. U situaciji smo borbe za život. Život i zdravlje naših građana je iznad svega. Interesovanje za ovom kreditnom linijom je veliko, broj zahtjeva iz sata u sat raste. Zainteresovani su brojni poslodavci, ali trenutno je fokus na mala, mikro i srednja preduzeća. Oni uglavnom traže iznose od deset, 20 hiljada ili 30 hiljada eura. Sve ovo znači da je naš prijedlog za ovakvu kreditnu liniju bio opravdan.

POBJEDA: Ko ima prioritet u dobijanju kredita iz ove povoljne kreditne linije?

VUKČEVIĆ: Uzimajući u obzir neizvjesnost trajanja pandemije moramo voditi računa o snabdijevanju građana najnužnijim proizvodima. Potom slijede preduzetnici, mikro i mala preduzeća koja su direktno ugrožena. To su ugostitelji, zanatlije, taksisti, mali auto-prevoznici, mali butici, frizeri, privatni dječji vrtići, male trgovine i drugi preduzetnici koji su morali da zatvore svoje objekte. Za njih je omogućen kredit za likvidnost, namijenjen prije svega za isplatu plata zaposlenima i to za ova tri mjeseca, a na osnovu zadnje isplaćene neto zarade. Taj kredit će se isplaćivati preko banaka na tekući račun zaposlenih. Na taj način ćemo obuhvatiti što više malih preduzetnika i njihove zaposlene, s obzirom na ograničene finansijske resurse u ovom trenutku. nSredstva se još mogu koristiti i za nabavku proizvoda, sirovina, poluproizvoda, a mogu i za poreduzeća koja plaćaju zakup a nijesu po nekim drugim mjerama oslobođeni zakupa.

POBJEDA: Da li i veća i velika preduzeća mogu računati na novac iz ove kreditne linije?

VUKČEVIĆ: U ovim teškim okolnostima podržaćemo i srednja i velika preduzeća, jer moramo voditi računa o projektima i investicijama koja su od presudnog značaja da se održi osnovna ekonomska aktivnost. Nužno je sačuvati sva zdrava preduzeća koja su u prethodnom periodu pokazivala odgovoran odnos prema biznisu i prema državi, prije svega kroz plaćanje poreza i koja će i dalje imati odgovoran odnos prema zaposlenima, kao i do sad.

POBJEDA: Svi koji budu tražili kredit, mogu li računari da će ga i dobiti?

VUKČEVIĆ: IRF analizira svako preduzeće pojedinačno i na osnovu toga procjenjuje i donosi odgovrajuće odluke. Dakle, ne postoji pravo na kredit. I nije moguće po automatizmu dobiti kredit, već IRF na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva i analize, u skladu sa realnom situacijom i potrebama, donosi pojedinačnu odluku. Investiciono-razvojni fond preuzima odgovornost za svoj rad i u ovim teškim vremenima.

Moramo naglasiti da ovo nije vrijeme za preduzeća koja žele iskoristiti povoljne uslove kreditne linije u cilju rješavanja problema poslovanja iz prošlosti. Niti mogu biti dio ove kreditne linije oni preduzetnici i preduzeća koja vide šansu da kroz date povoljnosti ostvaruju ekstra profit i da imaju bilo koje druge nezaslužene benefite, kao na primjer refinasiranje bankarskih kredita.

POBJEDA: Do kada će biti otvorena ova kreditna linija?

VUKČEVIĆ: Ova kreditna linija nije jednokratna i neće se završiti samo sa ovim mjesecom. I narednih mjeseci ponudićemo nove kreditne linije, kako bi sva preduzeća mogla da ostanu na tržištu.

POBJEDA: Kada bi trebalo da budu koncipirane nove kreditne linije ove vrste?

VUKČEVIĆ: Mi se sada pripremamo za period nakon prestanka pandemije, kada ćemo izaći sa novim paketom podrške. Od protekle sedmice su na snazi i nove mjere Vlade, a u skladu sa njima, IRF će kreirati nove kreditne linije koje će dopunjavati donesene nove mjere. Veoma je važno da se već sada pripremamo za period nakon pandemije. Vjerujem da ćemo uraditi sve da Crna Gora prođe sa najmanjim mogućim posljedicama iz ove teška situacije.

Najteže će proći oni koji nijesu izmirivali obaveze

POBJEDA: Ko će, po Vašoj procjeni, izaći sa najvećim posljedicama iz ove krize izazvane pandemijom?

VUKČEVIĆ: Iz ove krize će izaći najviše oštećeni oni koji do sada nijesu redovno izmirivali svoje obaveze prema državi. Oni koji nijesu redovno izmirivali poreske obaveze i prijavljivali svoje radnike, koji vuku problem poslovanja iz prošlosti, pa samim tim logično i ne zadovoljavaju uslove ni za pomoć države koja u okviru mjera za suzbijanje epidemije nudi niz subvencija i olakšica. U olakšice spada i nova kreditna linija za prevazilaženje problema nastaih pandemijom korona virusa.

Check Also

Global Finance: CKB je najbolja banka u Crnoj Gori i u 2020. godini

Ugledni finansijski magazin Global Finance objavio je spisak dobitnika prestižnog priznanja za najbolje banke u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *