Marković reizabran za direktora Fonda za zaštitu depozita, donirali 25.000 eura

Razmatrajući novonastalu sistuaciju vezanu za Covid 19, Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita odlučio je da na teret pozicije planiranih sredstava za reklamu i propagandu u 2020. godini uplati iznos od 25.000 eura Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti, te na ovaj način iskaže društvenu odgovornost.

Upravni odbor Fond je razmotrio informaciju o kandidatima koji su se prijavili na konkurs i za direktora Fonda imenovao Predraga Markovića, dosadšnjeg direktora Fonda na period od 4 godine.

Check Also

Pandemija povećala ekstremno siromaštvo u svijetu

Zbog pandemije koronavirusa broj ljudi u svijetu kojima je nužna humanitarna pomoć da prežive dostigao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *