Stroga preporuka osiguravajućim kućama da ne isplaćuju dividende akcionarima

Savjet Agencije za nadzor osiguranja (ANO) je, na danas održanoj sjednici, donio niz mjera i preporuka društvima za osiguranje u vezi sa postupanjem u uslovima epidemije zarazne bolesti Covid 19.

Na osnovu procjene o mogućim negativnim efektima epidemije zarazne bolesti Covid 19 na poslovanje crnogorskih društava za osiguranje, njihovu solventnost, kapitalnu adekvatnost i likvidnost, Agencija je donijela strogu preporuku osiguravajućim društvima da dobit ostvarenu u 2019. godini, kao i akumuliranu dobit iz prethodnog perioda ne raspodjeljuju za isplatu dividendi akcionarima, već da je prioritetno usmjere ka očuvanju i jačanju sopstvene kapitalne pozicije.

“Agencija će nastaviti intenzivno praćenje uticaja pandemije i epidemije na stabilnost, pravilnost i zakonitost poslovanja subjekata nadzora, na osnovu čega će prilagođavati svoje regulatorne zahtjeve, procedure i djelovanje u cilju zaštite javnog interesa i očuvanja stabilnosti tržišta osiguranja”, navode iz ANO.

Savjet Agencije je, takođe, usvojio i niz preporuka društvima za osiguranje sa ciljem obezbjeđivanja fleksibilnijeg pristupa prema korisnicima osiguranja, u uslovima brojnih ograničenja zbog epidemije zarazne bolesti Covid 19.

“Imajući u vidu činjenicu da je vlasnicima motornih vozila čija je djelatnost javni prevoz putnika ili prevoz tereta onemogućeno ili ograničeno obavljanje djelatnosti, donešena je preporuka društvima da u slučaju isteka ugovora o osiguranju u periodu privremenih mjera, obezbijede kontinuitet u pokriću zaključenjem novog ugovora o osiguranju sa fleksibilnom dinamikom plaćanja premije dospjele za vrijeme trajanja mjera, vodeći računa o likvidnosti društva”, navodi se u saopštenju.

S druge strane, usvojen je i niz odluka kojima Agencija, kao regulatorni organ za oblast osiguranja, produžava određene rokove i saglasnosti, kako bi subjektima nadzora, u okolnostima epidemije, omogućila jednostavnije procedure i ekstenzivnije rokove.

Check Also

Majkrosoft planira da ljude “vraća iz mrtvih” u obliku čet botova

Tehnološki gigant Microsoft podnio je zahtjev za patent koji omogućava „digitalnu reinkarnaciju“ preminulih u obliku …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *