CBCG: Za aktivaciju moratorijuma se prijavilo 61,434 korisnika kredita

Centralna banka Crne Gore je na bazi dostavljenih podataka od strane svih banaka koje posluju u Crnoj Gori, pripremila analizu o dosadašnjim efektima primjene Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog korona virusa na finansijski sistem. Analiza je urađena na bazi preliminarnih podataka dostavljenih od strane banaka i pokazala je sljedeće:

Prema preliminarnim podacima, od 22.03.2020. kao prvog dana primjene Odluke, do 31.03.2020. godine, za aktivaciju moratorijuma se ukupno prijavilo 61,434 korisnika kredita, odnosno 48,2% ukupnog broja korisnika kredita. Iznos kredita za koje je predat zahtjev za moratorijum iznosi 1,23 milijarde eura, što predstavlja 44% ukupnih kredita u sistemu.

“Od ukupnog broja predatih zahtjeva za moratorijum – 61,434 korisnika kredita (fizičkih i pravnih lica) – na fizička lica se odnosilo 57,793 zahtjeva, odnosno 94% ukupnih zahtjeva, dok se 3641 zahtjev se odnosio na pravna lica.  Iznos kredita fizičkih lica za koja je predat zahtjev za moratorijum iznosi 698,67 miliona eura, odnosno 51% ukupnih kredita fizičkih lica, prema podacima sa kraja februara 2020. godine. Naporedo, prema dostupnim podacima sa kraja februara o broju fizičkih lica – korisnika  kredita banaka, zaključuje se da je ovo pravo iskoristilo 47% fizičkih lica, korisnika kredita”, saopšteno je iz Centralne banke našem portalu.

Kada je riječ o pravnim licima, pravo na aktiviranje moratorijuma je iskoristilo 73,4%,odnosno gotovo tri četvrtine pravnih lica koji su korisnici kredita crnogorskih banka. Od ukupno 4964 pravnih lica korisnika kredita, zahtjeve za moratorijum je predalo njih 3641. Iznos kredita za koja su predati zahtjevi za moratorijum za pravna lica iznosi 535,12 miliona eura, odnosno 37% ukupnih kredita pravnih lica prema podacima sa kraja februara 2020. godine.

Proces prijava se nastavlja i već je izvjesno da će preko polovine potraživanja banaka biti obuhvaćeno moratorijumom.

Check Also

U Boku uplovio prvi manji kruzer “Le Champlan”

Ulazak u Boku kotorsku manjeg broda “Le Champlain” jutros oko 8.30 privikao je pažnju žitelja. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *