U blizini Jusovače biće podzemna garaža

U neposrednoj blizini nekadašnjeg zatvora jusovača biće izgrađena podzemna garaža koja će obezbijediti parking prostor za cijelu zonu, saopšteno je iz Ministarstva kulture.

Time je otklonjena dilema koju je Edin Jašarović, producent, postavio na javnoj raspravi o planu revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra tamnica Jusovača, a koja se odnosi na koji način će biti riješeno pitanje parking prostora.

Slikar Aleksandar Vukić ukazao je da prvi sprat budućeg kreativnog haba treba biti namijenjen umjetnicima.

“Sprat objekta opredijeljen je za administrativne kapacitete, a trebalo bi ga ostaviti za potrebe umjetnika, u vidu ateljea za stvaranje, jer rezidencije neće ostvariti svoju svrhu uko liko ne bude ateljea za rad umjetnika”, ukazao je Vukić.

Odgovorajući na njegovu sugestiju iz Ministarstva kulture navode da je prvi sprat budućeg kreativnog haba namijenjen za rad i stvaranje umjetnika i stručnjaka.

Dizajner Nikola Radonjić je naveo da je postojeći ulaz u kompleks uvučen i nedovoljno naglašen, te da bi projektom trebalo predvidjeti određenu vrstu savremene intervencije.

Radonjić je naveo na mjestu u dvorištu kompleksa, gdje je nekad postojao objekat, treba projektovati savremeni prostor multifunkcionalnog karaktera, koji bi bio u funkciji izložbi, prezentacija i drugih aktivnosti i događaja, što bi dodatno doprinijelo ostvarenju plana oživljavanja ovog kompleksa.

“Postojeći ulaz u kompleks i njegovo trenutno stanje, upućuju na obavezu posebnog pristupa projektanta, odnosno planiranje intervencije koja će dati pečat vremena u kojem je nastala, ne ugrožavajući kulturne vrijednosti kompleksa. Projektant će promišljenom upotrebom savremenih formi i materijala projektovati rješenje koje će na adekvatan način odgovoriti funkciji ulaza budućeg kreativnog haba, odnosno jednog multifunkcionalnog kompleksa. Prostor na mjestu nekadašnjeg objekta projektant je takođe u obavezi planirati na način kojim se ne ugrožavaju kulturne vrijednosti kompleksa, a koji će takođe biti odraz savremenih praksi u oblasti zaštite i obnove kulturnih dobara”, navode iz Minitarstva kulture.

Ministarstvo kulture u saradnji sa partnerima krenulo je u razradu idejnih rješenja revital izaci je kompleksa nepokretnog kulturnog dobra tamnica Jusovača kroz uvođenje nove namjene Kuća crnogorske istorije i kreativni hab.

Check Also

EIB povećala finansiranje na 77 milijardu eura u 2020

U godini najgore globalne zdravstvene i ekonomske krize kakva nije zabilježena decenijama unazad, Grupacija Evropske …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *