Država da subvencioniše plate, otpiše PDV i odloži komunalije

Preduzetnici, sindikati i ekonomisti poslali su Vladi pred log mjera za saniranje posledica pojave pandemije virusa korona po ekonomiju. Oni su, između ostalog, tražili da država subvencioniše zarade zaposlenih koji su pogođeni vladinim mjerama, da se otpiše 50 odsto PDV-a, odloži plaćanje računa i komunalija, zabrane isključenja sa e lektro mreže i smanje računi za struju…

Predsjednica Udruženja preduzetnica Edita Dautović kazala je da su mikro, mala, srednja preduzeća i samostale zanatske radnje najugroženija kategorija preduzeća i građana, ne samo u Crnoj Gori već i globalno.

“Na osnovu konsultacija sa upravnim odborom Udruženja, članstvom i sprovedenom anketom, predlažemo kao najurgentnije mjere koje se odnose na određenu novčanupodrškupreduzećimauzavisnosti od veličine, broja zaposlenih i načina poslovanja, kao i subvencije za plate zaposlenih dok traje epidemija”, poručila je Dautovićeva u pismu premijeru Dušku Markoviću.

Udruženje je predložilo da se otpišu obaveze plaćanja PDV-a 50 odsto, a nakon toga, da se ostatak duga izmiri plaćanjem na rate u narednih 12 mjeseci, odlože i porezi na dobit preduzeća, imovinu i drugi koji prispijevaju zakonski do 30. aprila, kao i zabranu prinudne naplate potraživanja dok traje stanje epidemije.

“Predlaže se odlaganje plaćanja režijskih troškova i drugih taksi, koje bi opteretile dodatno preduzeća dok traje epidemija. Predlaže se i aktiviranje programa državnog subvencionisanja kratkoročnog zapošljavanja, kako se spriječilo otpuštanje radnika sa ugovorom na određeno koji ističe u periodu epidemije ili vladine uredbe o subvecionisanju poslodavaca”, rekla je Dautovićeva.

Prema njenim riječima, predložene mjere će omogućiti preduzećima da budu na granici preživljavanja i da ne rade firme.

“U protivnom, većina će biti prisiljena da zatvori firme i ugasi poslovanje. Od 100 anketiranih preduzetnica, 72 odsto je odgovorilo da će, ako se nešto ne preduzme, biti primorane da ugase preduzeće nakon više godina rada i time nevoljno generiše dodatni broj nezaposlenih”, kazala je Dautovićeva.

Iz Udruženja su rekli da od 5,35 hiljada trgovinskih objekata u Podgorici radi deset odsto. Od 1,3 hiljade zanatskih objekata u Podgorici ne radi nijedno preduzeće. Ne radi ni 1,6 hiljada ugostiteljskih objekata.

I organizacija KOD juče je dostavila predsjedniku Vlade predlog mjera za stabilnost povodom aktuelne situacije u vezi epidemije virusa korona.

“Polazeći od činjenice da je država većinski vlasnik Eletroprivrede, potrebno je pozvati nadležne državne institucije i tijela da nađu pravni osnov da se u toku marta i aprila, te u mjesecima moguće dalje primjene vanrednih mjera, uvedu jeftine tarife za utrošenu električnu energiju tokom cijelog dana, odnosno sniženje sadašnje cijene za 50 odsto. Ovo umanjenje cijene bi se odnosilo na paket potrošnje koji je neophodan za minimalno funkcionisanje domaćinstva prema broju članova”, navode iz Organizacije KOD.

Smatraju da lokalne samouprave, kao vlasnici opštinskih preduzeća za vodosnabdijevanje, treba da svim građanima u naredna tri mjeseca smanje cijene za utrošenu vodu za 50 odsto, i to u odnosu na paket potrošnje koji obuhvata osnovne pijaće, higijenske i prehrambene potrebe domaćinstva, prema broju njegovih članova.

“Nužno je uputiti poziv telekomunikacionim i kablovskim operaterima – Telekom, Telenor, M:tel, Telemah da demonstriraju društveno odgovorno poslovanje i etički odnos prema korisnicima njihovih usluga spuštanjem cijena usluga ili odobravanjem plaćanja u ratama duga koji nastane tokom trajanja mjera za suzbijanje epidemije. Snabdijevanje stanovništva osnovnim životnim namirnicama zahtijeva oslobađanje od PDV-a za osnovne prehrambene i higijenske proizvode te kupovinu u ograničenom obimu, kako bi se spriječile nestašice i gomilanje kućnih zaliha kod jednih, a na štetu drugih koji time ostaju uskraćeni za minimalnu količinu osnovnih namirnica”, saopštili su, između ostalog, iz KOD-a.

I iz Unije slobodnih sindikata (USSCG) uputili su dopis Markoviću sa predlogom mjera. Tražili su da se dodijeli jednokratna novčanu pomoć i korisnicima: invalidske, srazmjerne, porodične penzije, koji primaju penziju manju od 128,28 eura.

“Odložiti plaćanja računa za komunalije za sve građane na period od najmanje tri mjeseca, te zabraniti isključenja potrošača građana sa elektro, vodovodne, telekomunikacione mreže u periodu najmanje tri mjeseca ili do prestanka opasnosti od širenja virusa”, između ostalog jedna je od predloženih mjera.

Dodaju da Vlada treba da obaveže poslodavce da po automatizmu produže ugovore zaposlenima na određeno vrijeme koji ističu u vrijeme trajanja epidemije na period od najmanje tri mjeseca (s tim da država preuzme obavezu sufinansiranja njihovih zarada u periodu dok traju vanredne mjere NKT-a).

“Obavezati poslodavce kod kojih nije došlo do prekida rada da zaposlenima obezbijede mjere zaštite na radu koje podrazumijevaju nabavku rukavica, zaštitnih maski, dezinfekcionih sredstava, tamo gdje je potrebno i jednokratnih zaštitnih odijela, navlaka za cipele, dodatno skratiti radno vrijeme u trgovinama i apotekama; dodatno ograničiti rad na kioscima za prodaju štampe i duvanskih proizvoda (od 7 do 10 časova); usloviti olakšice privrednim subjektima zabranom otpu štanja radnika i iste usmjeriti prvenstveno na ona preduzeća koja, zaista, neće moći sama da prežive teret ove krize i koja će pretrpjeti najveću štetu u vezi sa aktuelnom situacijom, a ne i preduzećima koja ostvaruju ekstra profit”, navode u predloženim mjerama iz USSCG.

(Opširnije u danađnjem “Dan”-u)

 

Check Also

Novi Voli market u Budvi, niske cijene i bogata ponuda

Na Bulevaru Blaža Jovanovića ja danas otvoren novi Voli market u Budvi. Potrošačima je na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *