NLB Banka: Prijava za moratorijum na posebnoj web stranici, putem telefona i elektronske pošte

NLB Banka je u skladu sa Odlukom Centralne Banke Crne Gore, koja je stupila na snagu 23. marta 2020. godine, a odnosi se na  pivremene mjere za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem, omogućila korisnicima kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) da ostvare svoje pravo na moratorijum na otplatu kredita, u trajanju do 90 dana, prijavom na portalu https://moratorijum.nlb.me/.

Kako je saopšteno iz NLB Banke, prijava za odlaganje rate po kreditu se vrši unosom jedinstvenog matičnog broja građanina, odabirom jednog ili više kredita (ukoliko u NLB Banci klijent otplaćuje više kredita),  za koji klijent želi da podnese zahtjev za moratorijum, kao i unosom email adrese i broja telefona.

“Ovo rješenje obezbijediće da klijenti ne dolaze u filijale NLB Banke u vrijeme postojanja visokog rizika od širenja korononavirusa, štiteći na taj način sebe, svoju porodicu i zaposlene u banci. Za naše klijente penzionere NLB Banka je omogućila da proces prijave za odlaganje otplate kreditnih obaveza mogu do kraja spovesti pozivom Kontakt centra na broj 19888, radnim danima od 8 do 20 časova i subotom do 18 časova”, saopštavaju iz NLB.

Kako dodaju, zainteresovana pravna lica zahtjev za moratorijum na otplatu svojih kreditnih obaveza mogu podnijeti  slanjem popunjenog  formulara koji će biti dostupan na web sajtu www.nlb.me, putem email-a [email protected] a detaljnije informacije, kao i do sada, klijenti – pravna lica, mogu dobiti pozivom svog komercijaliste.

Za sve podnešene zahtjeve, bilo da se radi o zahtjevima fizičkih ili pravnih lica, Banka je dužna, shodno Odluci Centralne Banke Crne Gore, da obezbijedi sprovođenje u roku od 5 radnih dana.

Pravo na Moratorijum se odnosi na korisnike svih vrsta kredita, uključujući gotovinske kredite (obezbijeđene i neobezbijeđene), stambene kredite, kredite za penzionere, potrošačke kredite, investicione kredite, kredite za obrtna sredstva, kredite za likvidnost, kreditne proizvode vezane za korišćenje kartica i dr.

Korisnici kredita imaju pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana i navedeno pravo mogu ostvariti u bilo kojem momentu tokom trajanja privremene mjere, bez naplate bilo kakvih administrativnih troškova u vezi sa korišćenjem moratorijuma. Takođe, nominalna kamatna stopa ostaje nepromijenjena, u skladu sa ugovorom.

Za korisnike kredita kojima se uvede moratorijum, rok otplate kredita produžava se za period trajanja moratorijuma, odnosno najduže do 90 dana ili do prestanka važenja Odluke o privremenim mjerama.

“NLB Banka s pažnjom prati aktuelne mjere Vlade Crne Gore i preporuke Instituta za javno zdravlje, poštuje donesene odluke i dnevno prilagođava svoje poslovanje sa ciljem sprečavanja širenja koronavirusa radi zaštite svojih zaposlenih i klijenata Banke. O svim novinama u radu, redovno ćemo informisati zainteresovane građane putem bančinih zvaničnih kanala komunikacije, te putem medija, čija uloga je u datoj situaciji nemjerljiva”, saopšteno je iz Banke.

Check Also

Koronavirus iskomplikovao poslovanje KAP-a: Borimo se da i sa ovim izađemo na kraj

Situacija sa novim koronavirusom je veoma iskomplikovala poslovanje Uniprom Kombinata aluminijuma (KAP), a ta kompanija …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *