Registracije vozila u novim uslovima

U skladu sa naredbom i preporukama Vlade Crne Gore i Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, a  na osnovu konsultacija sa nadležnim Sektorima MUP-a i Uprave policije, Nacionalni biro osiguravača Crne Gore (NBOCG) obaviještava građane o proceduri registracije vozila u novim uslovima.

Naime, registracija će se vršiti po zakonskoj propisanoj procedure kao i do sad.

Građani redovno dolaze u stanicu za tehnički pregled radi  pregleda  tehničke ispravnosti vozila. Nakon izvršene provjere formira se predmet, koji će  ovlašteni radnik sa tehničkog centra predati  nadležnom organu tj područnoj jedinici MUP-a u skladu sa unaprijed dogovorenom dinamikom.

Takođe građani treba da ovlaste tehničke centre da izvrše predaju zahtjeva i podizanje saobraćajne u njihovo ime. Saobraćajna će biti vraćena  tehničkim centrima i građani je tu mogu preuzeti. Važna informacija je za građane je da se u ovom periodu ne ide u MUP.

Pošto će zbog  nastale situciie prijem i obrada predmeta biti usporeni, građani mogu da upravljau nesmetano svojim motornim vozilom ali moraju sa sobom imati:

  1. potvrdu o izvršenom tehničkom pregledu i
  2. važeću polisu osiguranja.

Obaveza tehničkog centra je da kontaktira područnu jedinicu  MUP-a na čijoj teritoriji (opština)  obavljaju djelatnost, da dogovori dinamiku predavanja  predmeta za registraciju vozila I kasnije preuzimanja saobračajnih dozvola.

Ova procedura je definisana kako bi se prije svega zaštitili radnici na tehničkim centrima, a i sami građani. Svo vrijeme neophodno je poštovati neredbu i pridržavati se mjera za zaštitu od prenošenja Corona virusa, koje je dala Vlada Crne Gore.

Check Also

CBCG: Građani ne treba da imaju trošak za polise

Građani koji iskoriste mogućnost da stopiraju otplatu kredita do tri mjeseca i kojima je kao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *