Registracije vozila u novim uslovima

U skladu sa naredbom i preporukama Vlade Crne Gore i Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti, a  na osnovu konsultacija sa nadležnim Sektorima MUP-a i Uprave policije, Nacionalni biro osiguravača Crne Gore (NBOCG) obaviještava građane o proceduri registracije vozila u novim uslovima.

Naime, registracija će se vršiti po zakonskoj propisanoj procedure kao i do sad.

Građani redovno dolaze u stanicu za tehnički pregled radi  pregleda  tehničke ispravnosti vozila. Nakon izvršene provjere formira se predmet, koji će  ovlašteni radnik sa tehničkog centra predati  nadležnom organu tj područnoj jedinici MUP-a u skladu sa unaprijed dogovorenom dinamikom.

Takođe građani treba da ovlaste tehničke centre da izvrše predaju zahtjeva i podizanje saobraćajne u njihovo ime. Saobraćajna će biti vraćena  tehničkim centrima i građani je tu mogu preuzeti. Važna informacija je za građane je da se u ovom periodu ne ide u MUP.

Pošto će zbog  nastale situciie prijem i obrada predmeta biti usporeni, građani mogu da upravljau nesmetano svojim motornim vozilom ali moraju sa sobom imati:

  1. potvrdu o izvršenom tehničkom pregledu i
  2. važeću polisu osiguranja.

Obaveza tehničkog centra je da kontaktira područnu jedinicu  MUP-a na čijoj teritoriji (opština)  obavljaju djelatnost, da dogovori dinamiku predavanja  predmeta za registraciju vozila I kasnije preuzimanja saobračajnih dozvola.

Ova procedura je definisana kako bi se prije svega zaštitili radnici na tehničkim centrima, a i sami građani. Svo vrijeme neophodno je poštovati neredbu i pridržavati se mjera za zaštitu od prenošenja Corona virusa, koje je dala Vlada Crne Gore.

Check Also

Slovenija proizvela prvi sertifikovani električni avion na svijetu

Slovenačka vazduhoplovna kompanija proizvela je prvi električni avion na svijetu, koji je sertifikovala Agencija EU …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *