Poslodavci predlažu: Smanjiti PDV, suspendovati plaćanje poreza i doprinosa

Vlada i Centralna banka (CBCG) će najvjerovatnije u četvrtak objaviti predlog ekonomskih mjera za ublažavanje negativnih efekata virusa korona, potvrđeno je za “Dan” nezvanično iz više izvora.

U međuvremenu, Unija poslodavaca (UPCG) je usvojila predlog mjera i poslala ih Vladi. Mjere su podijeljene u četiri kategorije institucionalne, finansijske, poreske i mjere radno-pravnih odnosa. Najviše mjera je iz domena poreske politike.

– Obezbijeditiodlaganje rokova za plaćanje dospjelih poreskih obaveza, kao i za podnošenje poreskih prijava i plaćanje svih vrsta poreza, uključujući i doprinose na lična primanja (počev od dana stupanja na snagu privremenih mjera zaštite građana od virusa korona), au zavisnosti od trajanja krize, obezbijediti privremeno smanjenje opšte stope P DV-a na promet svih vrsta proizvoda i usluga, smanjiti stopu PDV-a na sedam odsto na promet svih usluga u sektoru turizma i ugostiteljstva, privremeno suspendovati obavezu plaćanja poreza i doprinosa na zarade poslodavcima iz ugroženih sektora, osloboditi privredne subjekte iz sektora turizma i ugostiteljstva plaćanja lokalnih komunalnih taksi i naknada za 2020. godinu, odnosno u zavisnosti od trajanja krize, omogućiti reprogram/odlaganje obaveza prema javnim preduzećima i lokalnim samoupravama, omogućiti da se, uz konsultacije sa predstavnicima privrednih subjekata i lokalne uprave, sačini model multilateralne kompenzacije i pozove na izmirenje međusobnih obaveza između privrednih subjekata, te između privrednih subjekata i države i organa lokalne samouprave, piše u predlogu mjera Unije poslodavaca koje su usvojene juče na upravnom odboru.

Kada su u pitanju radni odnosi, Unija je predložila da se suspenduju odredbe opšteg kolektivnog ugovora o obavezi isplate 70 odsto naknade zarade zaposlenog i primjenu odredbe Zakona o radu o isplati 60 odsto naknade zarade usled prekida obavljanja djelatnosti bez krivice zaposlenog (i poslodavca).

-Obezbijediti subvenciju naknade zarade u iznosu od 80 odsto, a naročito onim poslodavcima koji su djelimično ili potpuno obustavili poslovanje shodno naredbi Vlade, kao i poslodavcima koji su obezbijedili odsustvo sa rada jednom od roditelja djece mlađe od 11 godina. Omogućiti pos l odavcima da uvedu skraćeno radno vrijeme, uz srazmjerno smanjenje zarade za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti. Bliže urediti procedure za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada i pitanje isplate naknade zarada onim zaposlenima koji su u režimu “samoizolacije zbog postojanja simptoma i po preporuci ljekara, te obezbijediti refundaciju troškova od prvog dana bolovanja, piše u predlogu UPCG, na čijem je čelu Predrag Mitrović.

Unija je predložila Vladi da formira posebno nacionalno tijelo/odbor za podršku privredi, koje će se baviti pitanjima očuvanja ekonomskih aktivnosti i likvidnosti preduzeća i očuvanja radnih mjesta. Takođe, predložili su da se formira poseban.novčani fond za podršku privredi, uz precizno utvrđenu metodologiju za dodjelu sredstava pomoći opredijeljenih po ovom osnovu.

U finansijskom dijelu mjera, predložili su da CBCG naloži komercijalnim bankama sprovođenje mjera u okviru kojih će se korigovati kamatne stope, produžiti ročnost zajmova i smanjiti naknade za platni promet.

– IRF da izvrši korekciju kamatnih stopa za postojeće zajmove na nivo od 0,5 odsto do 1,2 odsto u odnosu na stepen ugroženosti konkretnog privrednog subjekta, zatim IRF i komercijalne banke da obezbijede moratorijum na otplatu kred itnih obaveza za privredne subjekte, shodno trajanju krize i da obezbi jede povoljne kredite za finansiranje obrtnih sredstava, sa grejs periodom od godinu dana, naveli su iz Unije.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *