Poslodavci predlažu: Smanjiti PDV, suspendovati plaćanje poreza i doprinosa

Vlada i Centralna banka (CBCG) će najvjerovatnije u četvrtak objaviti predlog ekonomskih mjera za ublažavanje negativnih efekata virusa korona, potvrđeno je za “Dan” nezvanično iz više izvora.

U međuvremenu, Unija poslodavaca (UPCG) je usvojila predlog mjera i poslala ih Vladi. Mjere su podijeljene u četiri kategorije institucionalne, finansijske, poreske i mjere radno-pravnih odnosa. Najviše mjera je iz domena poreske politike.

– Obezbijeditiodlaganje rokova za plaćanje dospjelih poreskih obaveza, kao i za podnošenje poreskih prijava i plaćanje svih vrsta poreza, uključujući i doprinose na lična primanja (počev od dana stupanja na snagu privremenih mjera zaštite građana od virusa korona), au zavisnosti od trajanja krize, obezbijediti privremeno smanjenje opšte stope P DV-a na promet svih vrsta proizvoda i usluga, smanjiti stopu PDV-a na sedam odsto na promet svih usluga u sektoru turizma i ugostiteljstva, privremeno suspendovati obavezu plaćanja poreza i doprinosa na zarade poslodavcima iz ugroženih sektora, osloboditi privredne subjekte iz sektora turizma i ugostiteljstva plaćanja lokalnih komunalnih taksi i naknada za 2020. godinu, odnosno u zavisnosti od trajanja krize, omogućiti reprogram/odlaganje obaveza prema javnim preduzećima i lokalnim samoupravama, omogućiti da se, uz konsultacije sa predstavnicima privrednih subjekata i lokalne uprave, sačini model multilateralne kompenzacije i pozove na izmirenje međusobnih obaveza između privrednih subjekata, te između privrednih subjekata i države i organa lokalne samouprave, piše u predlogu mjera Unije poslodavaca koje su usvojene juče na upravnom odboru.

Kada su u pitanju radni odnosi, Unija je predložila da se suspenduju odredbe opšteg kolektivnog ugovora o obavezi isplate 70 odsto naknade zarade zaposlenog i primjenu odredbe Zakona o radu o isplati 60 odsto naknade zarade usled prekida obavljanja djelatnosti bez krivice zaposlenog (i poslodavca).

-Obezbijediti subvenciju naknade zarade u iznosu od 80 odsto, a naročito onim poslodavcima koji su djelimično ili potpuno obustavili poslovanje shodno naredbi Vlade, kao i poslodavcima koji su obezbijedili odsustvo sa rada jednom od roditelja djece mlađe od 11 godina. Omogućiti pos l odavcima da uvedu skraćeno radno vrijeme, uz srazmjerno smanjenje zarade za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti. Bliže urediti procedure za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada i pitanje isplate naknade zarada onim zaposlenima koji su u režimu “samoizolacije zbog postojanja simptoma i po preporuci ljekara, te obezbijediti refundaciju troškova od prvog dana bolovanja, piše u predlogu UPCG, na čijem je čelu Predrag Mitrović.

Unija je predložila Vladi da formira posebno nacionalno tijelo/odbor za podršku privredi, koje će se baviti pitanjima očuvanja ekonomskih aktivnosti i likvidnosti preduzeća i očuvanja radnih mjesta. Takođe, predložili su da se formira poseban.novčani fond za podršku privredi, uz precizno utvrđenu metodologiju za dodjelu sredstava pomoći opredijeljenih po ovom osnovu.

U finansijskom dijelu mjera, predložili su da CBCG naloži komercijalnim bankama sprovođenje mjera u okviru kojih će se korigovati kamatne stope, produžiti ročnost zajmova i smanjiti naknade za platni promet.

– IRF da izvrši korekciju kamatnih stopa za postojeće zajmove na nivo od 0,5 odsto do 1,2 odsto u odnosu na stepen ugroženosti konkretnog privrednog subjekta, zatim IRF i komercijalne banke da obezbijede moratorijum na otplatu kred itnih obaveza za privredne subjekte, shodno trajanju krize i da obezbi jede povoljne kredite za finansiranje obrtnih sredstava, sa grejs periodom od godinu dana, naveli su iz Unije.

Check Also

Nova Rubikova ‘kocka’ koju će znati da slože samo najpametniji (video)

Riječ je o novoj trodimenzionalnoj igrački u obliku lopte koja pomaže u razvoju prostornog vida, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *