Poreska uprava privremeno suspendovala rad sa strankama

Poreska uprava od 19. marta neće raditi sa strankama, zbog čega su pozvali stranke da koristite ostale dostupne kanale za komunikaciju – telefonski kontakt, elektronsku poštu i uspostavljene elektronske servise.

Kontakti za komunikaciju sa poreskim obveznicima su sljedeći:

Centrala – e-mail: [email protected]; tel: 020/448-114;

Centralni registar privrednih subjekata – e-mail: [email protected]; tel: 020/230-858; adresa: ul. Vaka Đurović br. 20, 81 000 Podgorica

PJ Podgorica – e-mail: [email protected];  tel: 020/448-701; 067/601-065

PJ Bar – e-mail: [email protected];  tel: 067/252-552; 067/628-684

PJ Nikšić – e-mail: [email protected];  tel: 040/213-104; 040/215-347; 067/321-405

PJ Kotor – e-mail: [email protected]; tel: 032/322-717; 067/252-539

Tivat – e-mail: [email protected]; tel: 067/252-532

PJ Budva – e-mail: [email protected]; tel: 033/451-168

PJ Herceg Novi – e-mail: [email protected]; tel: 031/322-762

PJ Berane – e-mail: [email protected]; tel: 067/228-238; 067/261-115; 067/521-969

Rožaje – e-mail: [email protected]; tel: 067/243-161

Plav – e-mail: [email protected];  tel: 067/252-627

Andrijevica – e-mail: [email protected]; tel: 067/378-323

Petnjica – e-mail: [email protected]; tel: 068/393-226

PJ Bijelo Polje – e-mail: [email protected]; tel: 050/432-067; 050/433-667; 067/248-144

Mojkovac – e-mail: [email protected]; tel: 067/278-550

Kolašin – e-mail: [email protected]; tel: 020/865-785;

PJ Pljevlja – e-mail: [email protected]; tel: 052/323-061; 067/210-484.

Sva stručna i tehnička podrška prilikom upotrebe elektronskh servisa dostupna je u Odsjeku za elektronske prijave putem: e-mail adrese [email protected] ili putem telefona: 020 448 – 223, 020 658 084, 067 618 603 i 020 448 – 158.

Check Also

Završeno spektakularno prvo izdanje Tomorrow konferencije: Više od 21.000 ljudi ispratilo događaj

Završeno je prvo spektakularno izdanje TOMORROW konferencije koja se od 13. do 15. maja održavala …

Leave a Reply

Your email address will not be published.