NBS uvela moratorijum od 90 dana na otplatu kredita

Imajući u vidu neophodnost očuvanja dostignutog nivoa i daljeg jačanja stabilnosti finansijskog sistema u uslovima potencijalnih rizika uzrokovanih vanrednom zdravstvenom situacijom u zemlji, Narodna banka Srbije je na danas održanoj vanrednoj sednici Izvršnog odbora, usvojila odluke kojima se propisuje zastoj u otplati obaveza dužnika (moratorijum), i to odluku o privremenim mjerama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i odluku o privremenim mjerama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Moratorijum je propisan za sve dužnike koji to žele (fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike i privredna društva), a podrazumijeva zastoj u otplati obaveza koji ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije.

U navedenom periodu dužnik neće biti u obavezi da otplaćuje svoje obaveze po osnovu kredita, odnosno lizinga. Svakako, dužnici banke odnosno primaoci lizinga ni nakon početka primene ovih mjera nisu spriječeni da redovno izmiruju svoje obaveze.

Tokom trajanja vanrednog stanja banka, kao ni davalac lizinga neće obračunavati zateznu kamatu na dospjela a neizmirena potraživanja i neće pokretati postupak izvršenja odnosno prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od klijenata.

Pored toga, banka kao ni davalac lizinga od dužnika neće moći da potražuju naknadu bilo kojih troškova u vezi sa primenom usvojenih propisa.

“Finansijska stabilnost je neophodna i u redovnim i posebno u vanrednim okolnostima u zemlji. Narodna banka Srbije u koordinaciji sa drugim državnim organima preduzima i preduzimaće sve što je neophodno da zaštiti stabilnost i u vanrednim okolnostima olakša poziciju građana i privrede Republike Srbije. Svijest o neophodnosti odgovornog ponašanja svih tržišnih učesnika je u ovim osjetljivim trenucima od neprocenjivog značaja za prevazilaženje teškoća sa kojima se možemo suočiti”, rekla je ovim povodom guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković.

Iz NBS saopštavaju da su mjere odmjerene s posebnom pažnjom i uzimajući u obzir potencijalno suočavanje sa teškoćama u otplati obaveza, kako građana tako i privrednih subjekata i potrebu prevazilaženja negativnih efekata po građane i privredu, usljed mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza dužnika banke, odnosno primaocima finansijskog lizinga, koja s obzirom na novonastalu situaciju objektivno postoji.

(Blic)

Check Also

Njemačka ekonomija zbog rata i skupih energenata na gubitku 260 milijardi eura

Njemačka aekonomija ostaće bez više od 260 milijardi eura dodane vrijednosti do 2030. godine uslijed …

Leave a Reply

Your email address will not be published.