Prošle godine srušeno 37 nelegalnih objekata

Država je od početka godine potrošila 8.996 eura na rušenje nelegalno izgrađenih objekata, kazao je u razgovoru za Vikend novine glavni urbanističko-građevinski inspektor Slađan Raičković.

On objašnjava da urbanističko-građevinska inspekcija, ukoliko subjekat nadzora ne postupi po rješenju kojim mu se naređuje rušenje bespravno sagrađenog objekta, izvršno rješenje administrativno izvršava preko drugih lica.

“Budžetska sredstva namijenjena za troškove izvršenja rješenja utroše se u malom broju. Predmetni problem bi se riješio osnivanjem firme čiji će osnivač biti Vlada sa cilj em smanj enj a troškova izvršenja, a samim tim i povećanje broja uklonjenih objekata za opredijeljenu sumu novca u budžetu za ovu namjenu. S tim u vezi Ministarstvo održivog razvoja i turizma je prošle godine predložilo osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću Zaštita prostora Crne Gore”, kazao je Raičković.

UKUPNO 174 NADZORA

Prema riječima Raičkovića, inspektori su od početka godine sproveli 174 inspekcijska nadzora.

“Tom prilikom vršena je kontrola prijava građenja, urbanističko-tehničkih uslova, kontrola gradnje objekata u skladu sa zakonom, kao i kontrola nelegalne gradnje. Utvrđene nepravilnosti su neusklađenost urbanističkotehničkih uslova u skladu sa planskim dokumentom, kao i građenje objekata bez podnijete prijave građenja. Takođe je konstatovano da pojedini izvođači radova nijesu imali na gradilištu kompletnu propisanu dokumentaciju”, rekao je Raičković.

Kada je riječ o prošloj godini, on navodi da je srušeno 37 nelegalnih objekata. On je rekao i da su inspektori tokom cijele godine izvršili 2.662 inspekcijska pregleda, od čega 820 u postupku redovne inspekcijske kontrole, 1.148 po podnijetim inicijativama i 694 kontrolnih inspekcijskih pregleda.

“U izvještajnom periodu, inspekcija je primila 774 prijave početka građenja. Takođe, ovoj inspekciji su dostavljene 434 prijave adaptacije. Tokom izvještajnog perioda, urbanističko-građevinska inspekcij a je na terenu postupala u 1.148 slučajeva po inicijativama koje su se ticale izgradnje objekata bez prijave početka građenja”, rekao je Raičković.

(Opširnije u Vikend novinama)

Check Also

Centralna banka sprema nove mjere

Centralna banka (CBCG) priprema nove mjere koje bi trebalo da građanima i privredi pomognu u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *