Domaće banke spremne za kriznu situaciju, preduzete prve mjere

Koronavirus, već je sada jasno, uticaće i na rad bankarskog sektora. Najveće evropske i svjetske banke upalile su alarm zbog krize. Neke predviđaju pad profita, većina je otkazala poslovne sastanke i učešće na ekonomskim forumima dok su se neke fokusirale na digitalne platforme kojima je cilj omogućiti sojim poslovnim klijentima bankarstvo bez kontakta.

Ni domaće banke nisu bez odgovora na krizu. Kako je našem portalu saopšteno iz Centralne banke Crne Gore, CBCG ima redovnu koordinaciju sa bankama, ostalim institucijama i klijentima, kako bi se obezbijedio neometan servis prema javnosti.

“S tim u vezi, možemo naglasiti da su i banke u Crnoj Gori preventivno reagovale kroz niz mjera, od kreiranja Kriznih operativnih grupa za eskalaciju COVID-19, aktiviranje Planova za kontinuitet poslovanja kao i Odbora za operativni rizik po ovoj temi, testiranje IT resursa za VPN konekcije, kao i ostalih mjera na raspolaganju”, saopšteno je iz CBCG.

CBCG je u saopštenju od prije nekoliko dana saopštila da aktuelna situacija u vezi sa epidemijom korona (COVID-19) virusa može predstavljati rizik koji utiče na projekcije ekonomskog rasta, kao i na performanse i funkcionisanje globalnih finansijskih tržišta, što se posebno može odraziti na male i, posljedično, otvorene ekonomije.

“S tim u vezi, CBCG pomno i sa velikom pažnjom prati razvoj situacije i potencijalni uticaj pomenutog rizika na ekonomiju, srednjoročnu inflaciju, zdravlje i otpornost bankarskog sistema i finansijsku stabilnost.  U skladu sa daljim razvojem situacije, CBCG je spremna da, ukoliko se za tim ukaže potreba, preduzme odgovarajuće ciljane mjere koje ima na raspolaganju, kako bi se, u mjeri objektivno mogućeg, uticalo na smanjenje ovih rizika”, saoošteno je iz CBCG

Iz centralne monetarne institucije su dodali da su u procesu revidiranja makroekonomskih i finansijskih projekcija u skladu sa transmisionim efektom ranih indikatora o uticaju epidemije COVID-19 na svjetska ekonomska i finansijska tržišta.

“Sa stanovišta obezbjeđenja kontinuiteta poslovanja CBCG, vrhovna monetarna institucija je jedna od prvih koja je preduzela mjere kontinuiteta kritičnih poslovnih funkcija za slučaj širenja COVID-19 virusa. U tom pravcu je 5. marta privremeno (do daljnjeg obavještenja) obustavljena aktivnost u vezi sa putovanjima u inostranstvo – seminari, konferencije i druga službena putovanja zaposlenih. Sve neophodne aktivnosti predviđene ovim službenim putovanjima realizuju se elektronskim putem. Ujedno vodi se striktna evidencija podataka o odsustvu i razlogu odsustva zaposlenih”, saopštili su iz CBCG za Bankar.me.

Kako su kazali, shodno Planu kontinuiteta poslovanja Centralne banke Crne Gore, a u cilju pune operacionalizacije započetih mjera i aktivnosti na planu zaštite zdravlja zaposlenih i obezbjeđenja kontinuiteta kritičnih poslovnih funkcija u uslovima nepredvidljivih okolnosti i posljedica koje mogu nastati pojavom i širenjem COVID-19 virusa, te aktivnosti uključuju i stvaranje uslova za siguran rad sa udaljenim pristupom za određeni broj zaposlenih, na kritičnim pozicijama za obezbjeđenje kontinuiteta poslovanja. U toku je proces testiranja scenarija.

Kada su u pitanju mjere zaštite, čini se da je NLB banka bila najkonkretnija.  U NLB Banci formirana je grupa VOCG (Virus Operation Crisis Group), sastvaljena od različitih sektora u Banci, a koja se bavi uspostavljanjem preventivnih mjera i primjenom preporuka Nacionalnog instituta za javno zdravlje i nadležnih državnih organa, te praćenjem razvoja događaja u cilju sprečavanja pojave koronavirusa.

Zaposleni se redovno putem internih kanala komunikacije informišu o potrebnim preventivnim mjerama.

“U NLB Banci je na snazi mjera dezinfekcije ruku prilikom ulaska u poslovne prostorije i filijale. Za tu namjenu su u našoj upravnoj zgradi i svim filijalama već postavljeni, ili će tokom dana biti postavljeni, uređaji sa dezinfekcionim sredstvima i posteri sa poželjnim mjerama prevencije koje svaki pojedinac treba da preduzme. Radne površine se svakodnevno dezinfikuju odgovarajućim sredstvima. Svim organizacionim jedinicama i zaposlenima su podijeljena sredstva za ličnu higijenu, a sektori koji rade sa skladištenjem i transportom novca koriste higijenske rukavice”, saopšteno je iz NLB-a.

Zaposlenima je, dodaju, preporučeno provjetravanje prostorija i držanje udaljenosti od 1m u kontaktima i na sastancima, te da se poslovni sastanci kad god je moguće obavljaju putem digitalnih platformi.

Poslovni sastanci van zemlje se otkazuju a zaposlenima je sugerisano uzdržavanje i od privatnih putovanja.

“Grupa VOCG pripremila detaljan plan za scenario pojave novog virusa, koji uključuju i plan rada od kuće, ukoliko se ukaže potreba. Klijentima će se u komunikaciji na zvaničnim kanalima Banke preporučivati da više koriste digitalne kanale i elektronsko banakarstvo, te da se za potrebe dolaska u filijale prethodno zakaže sastanak sa komercijalistom”, zaključili su ut banke.

Iz Addiko banke su za naš portal kazali da su preduzeli niz preventivnih mjera u vezi sa pojavom koronavirusa u Evropi. Svi zaposleni su dobili preporuke za ponašanje u cilju prevencije virusa, mjerama opreza i higijeni koju je nužno održavati na radnom mjestu i izvan njega.

“Svakodnevno se vrši dezinfekcija opreme, namještaja i prostorija kako bismo zaštitili bezbjednost naših zaposlenih i klijenata. Poslovna putovanja su redukovana na minimum, a za održavanje sastanaka podstičemo upotrebu sistema za video konferencije i rješenja za elektronsku komunikaciju i timski rad. Takođe, Addiko Bank ima interne protokole za postupanje u situacijama koje spadaju pod kategoriju kriznog menadžmenta i osiguranja kontinuiteta poslovanja”, kazali su nam iz Addiko banke. i dodali da prate razvoj događaja i preduzimaju interne preventivne mjere u skladu s opštim preporukama nadležnih tijela, a s ciljem zaštite zaposlenih, klijenata i partnera. “Addiko Grupa je svim svojim podružnicama dostavila preporuke za prevenciju koronavirusa i mjere se već sprovode kako u Centrali u Austriji, tako i u svim zemljama u kojima posluje Addiko Bank AG”.

Iz Podgoričke banke navode da menadžment banke obraća posebnu pažnju na praćenje situacije sa Korona virusom, kao i zaposleni koji su zaduženi da rade na prevenciji.

“Preporučeno je da kolege ne putuju u oblasti koje su ozbiljno pogođene virusom, a poslovna putovanja u oblasti koje nisu zvanično ili nisu ozbiljno pogođene dozvoljena su u posebno opravdanim slučajevima. Takođe je preporučeno održavanje saradnje sa lokalnim i stranim poslovnim partnerima putem elektronskih kanala (kao što su video konferencija, telefon, e-mail, itd.). U cilju prevencije pojave Korona virusa i zaštite naših zaposlenih preduzete su i dodatne higijenske mjere u upravnoj zgradi banke kao i u svim ekspoziturama”, navode iz banke.

Iako u Crnoj Gori još nema zabilježenih slučajeva infekcije novim koronavirusom, iz Erste banke su kazali da radi predostrožnosti promovišu značaj odgovornog ponašanja i pravilne respiratorne higijene, edukujeu zaposlene o načinima da zaštite sebe i druge od respiratornih infekcija.

“Poslovna putovanja su svedena na apsolutno neophodna, a nijesu dozvoljena u pogođena područja. Pripremljeni smo da reagujemo ako se situacija promijeni, pratimo situaciju, sve mjere i smjernice nadležnih institucija, kako bismo doprinijeli očuvanju zdravlja zaposlenih i klijenata koje nam je najvažnije”, kazali su za Bankar iz Erste banke.

Srbija

U Narodnoj banci Srbije, instituciji koja je nadležna za obezbjeđenje finansijske stabilnosti i supervizor je banaka, za Bankar.rs poručuju da pažljivo prate aktuelnu situaciju, kao i da će delovati u skladu sa njenim razvojem i u koordinaciji sa svim relevantnim državnim institucijama.

“S tim u vezi NBS je u neposrednoj komunikaciji sa bankama, kao subjektima čije poslovanje nadzire, ukazala na neophodnost proaktivnog postupanja u kontekstu novonastalih okolnosti, preduzimanja preventivnih aktivnosti, primenu odgovarajućih mjera i uključivanja istih u planove banaka u vezi sa obezbjeđivanjem kontinuiteta poslovanja”, kažu u NBS.

Od banaka, ističu, se očekuje da u svim segmentima svog poslovanja uzmu u obzir rizike koji se mogu javiti i materijalizovati, sa posebnim fokusom na pripremu za eventualne vanredne okolnosti.

“U skladu sa navedenim i banke su prepoznale potencijalne rizike koji proizlaze iz aktuelne situacije sa korona virusom, preduzimaju aktivnosti i pripremaju se za vanredne okolnosti u slučaju nepredviđenih događaja preduzimanjem odgovarajućih mera obezbeđenja kontinuiteta poslovanja i kritičnih funkcija banke”, zaključili su u centralnoj banci.

Da je bankarski sektor pripremljen za krizne situacije u vezi sa korona virusom, izjavio je i generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić. Kako je istakao, Evropska centralna banka i Evropska bankarska federacija već su poslali preporuku bankama da testiraju svoje bekap planove koje, inače, imaju sve banke.

“To je nešto što je sastavni dio procesa u bankarskom sektoru, ne samo u ovom slučaju, već i u drugim sličnim situacijama. Tako je bilo i pre nekoliko godina tokom epidemije gripa i u drugim sličnim situacijama”, podsjetio je on.

Vasić je naglasio da su banke uvjek spremne za rizične situacije.

“Bez obzira da li je u pitanju virus ili ne, svaka banka ima svoj ritam, pošto najveći broj je dio većih grupacija. U svakoj banci postoji komitet koji se bavi procjenom rizika i koji prati poreporuke relevantnih državnih organa, prije svega, Ministarstva zdravlja u slučaju korona virusa”, rekao je on.

Kako je dodao, postoji više mogućnosti funkcionisanja banaka u tim situacijama, kaošto su rad u bankama, rad od kuće, više mogućnosti dopremanja novca, smanjivanje nekih aktivnosti…

U Erste banci u Srbiji već su na delu pojačane mere povodom situacije u vezi koronavirusa.

“Kod nas se već primenjuju pojačane mere higijene (jaka sredstva za dezinfekciju u svakom prostoru). Takođe, preporuka je da svako ko ima znake infekcije ostane kod kuće, a na snazi je i zabrana putovanja u inostranstvo. Bitno je napomenuti da su sve bitne funckije banke osposobljene za rad od kuće”, rekao je za Bankar.rs Slavko Carić, predsednik IO Erste banke.

Check Also

Viz Er: Samo danas karta za Dortmund 9,99 eura

Niskotarifni avio-prevoznik Viz Er objavio je popust letove na liniji Podgorica–Dortmund, a cijeni karte samo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *