Iz Vlade zatraženo da se razriješe svi revizorski odbori i imenuju novi

Vlada je zatražila od javnih preduzeća i firmi u većinskom vlasništvu države i državnih preduzeća da, u roku od 30 dana, razriješe sve članove revizorskih odbora i imenuju nove, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija, piše Pobjeda.

Revizorski odbor mora da ima najmanje tri člana, a najmanje jedan treba posjedovati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja u pravnom licu.

Vlada podsjeća preduzeća da je obaveza da jedan od članova revizorskog odbora bude predstavnik većinskog vlasnika, odnosno države koga će predložiti resorno ministarstvo.

“Za članove revizorskih odbora u javnim preduzećima i državnim preduzećima ne mogu se imenovati lica koja su na pozicijama starješina organa državne uprave, visokog rukovodnog kadra, predsjednika ili članova organa upravljanja u drugim pravnim licima čiji je većinski vlasnik država kao i organa upravljanja u organizacijama kojima su povjereni poslovi iz nadležnosti državne uprave”, navodi se u dokumentu koji je Vlada usvojila ranije, a juče objavila.

Ministarstvo finansijaje od državnih preduzeća prikupilo informacije o revizorskim odborima na osnovu kojih je došlo do zaključka da u većini nije imenovan predstavnik većinskog vlasnika, odnosno države.

U pojedinim državnim i javnim preduzećima članovi revizorskih odbora su starješine državnih organa, imenovana lica, predsjednici i članovi organa upravljanja u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države.

U pojedinim je član revizorskih odbora organ upravljanja u organizaciji kojoj su povjereni poslovi iz nadležnosti državne uprave.

“U nekim su penzioneri a pojedina lica su članovi u više revizorskih odbora javnih preduzeća i privrednih društava u većinskom vlasništvu države”, navodi se u izvještaju Vlade.

Zbog ovakvog stanja Vlada je zatražila da se razriješe postojeći i imenuju novi revizorski odbori.

Od 28 kontaktiranih preduzeća, u 14 Monteputu, Radio televiziji Crne Gore, Željezničkom prevozu i održavanju željezničkih sredstava, Marini Bar, Montekargu, JP za upravljanje morskim dobrom, Ulcinjskoj i Budvanskoj rivijeri, Barskoj plovidbi, Crnogorskoj plovidbi, Radio difuznom centru, Institutu za crnu metalurgiuju, Kastelo Montenegru u revizorskim odborima imaju sopstvene zaposlene. U Održavanju željezničkih voznih sredstava i Rudniku uglja imaju penzionere u ovim odborima.

Kako se navodi u informaciji, samo u sedam firmi trenutno su predstavnici vlasnika, odnosno države Rudniku uglja, CGES, Montenegro erlajnzu, Budvanskoj rivijeri, Montenegrobonusu, Crnogorskoj plovidbi i Željezničkom prevozu.

Četiri firme čiji je vlasnik država nemaju revizorske odbore.

Aerodromi su u procesu formiranja i u Pošti Crne Gore je predloženo formiranje.

Institut Igalo je bio pokrenuo procedure formiranja ali su prekinuli zbog privatizacije.

“Kako je nedavno Savjet za privatizaciju donio odluku da se tender poništi, aktivnosti će biti opet pokrenute, i u što kraćem roku formiran revizorski odbor, o čemu će Ministarstvo finansija biti obaviješteno”, navodi se u Vladijoj informaciji.

Ni u Plantažama nije formiran ovaj odbor koji ne predviđa ni statut ove kompanije. Nedavno su zato predložene izmjene statuta u tom dijelu.

“Međutim manjinski akcionari su podigli tuižbu protiv svih odluka skupštine akcionara pa i promjene statuta. U međuvremenu je povučena tužba koja se odnosi na statut pa su Plantaže u mogućnosti da uskoro formiraju revizorski odbor”, objašnjeno je u Vladinoj infdormaciji.

Iz Vladinog dokumenta se vidi da najveću naknadu primaju predsjednici revizorskih odbora u EPCG, CEDIS-u i Rudniku uglja po 600 eura, a članovi po 400 eura.

Check Also

Apsurdne prognoze o skoku cijene nafte na 150 dolara do 2025. godine

Prognoze američkih eksperata da bi cijena nafte mogla skočiti i na 150 dolara za barel …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *