Tri koraka do kompletne registracije preduzeća

Počele su pripreme za elektronsku registraciju firmi preko portala eUprava uz jedinstvenu prijavu što bi skratilo proces na tri koraka – elektronsku prijavu, elektronsko plaćanje i odlazak u banku nakon registracije radi otvaranja tekućeg računa.

Planirano je da se kreira test aplikacija za registraciju DOO sa jednim članom, a da se nakon toga nastavi sa kompleksnijim rješenjima. To je navedeno u realizaciji Akcionog plana za unapređenje poslovnog ambijenta zaključno sa februarom, koji je Vlada usvojila u četvrtak.

– Osnivač pravno lice neće dostavljati dokumenta institucija koje su uključene u proces registracije – objašnjava se u dokumentu koji analizira stanje i mjere koje treba preduzeti da bi se pojednostavilo otpočinjanje biznisa, plaćanje poreza, dobijanje građevinske dozvole, registracija nepokretnosti…

Zakoni i akta

Da bi se uspostavila elektronska registracija a samim tim i pilot projekat na DOO neophodno je niz uslova koji su sistemskog karaktera.

– Preduslov za puštanje u funkciju ovog pilot projekta je usvajanje zakona, pravilnika, uspostavljanje Nacionalnog sistema za naplatu taksi i uvezivanje registara svih institucija – ocijenjeno je iz Vladinih resora.

Jedan od uslova je i donošenje podzakonskog akta kojim se određuje način plaćanja administrativnih taksi elektronskim putem.

Iz Ministarstva javne uprave objašnjavaju da je inoviran Nacrt uredbe o plaćanju ovih taksi.

– Primjena Zakona o elektronskoj upravi počinje 3. jula tekuće godine, a samim tim i uredbe. Do početka primjene Zakona o elektronskoj upravi prijedlog će biti unaprijeđen sugestijama iz bankarskog sektora i dostavljen Vladi na usvajanje – objasnili su iz Ministarstva.

Komentarišući ocjenu da je neopodna snažna javna kampanja o uspostavljanju sistema elektronske registracije preduzeća iz Poreske uprave kažu da je to i započeto.

– Analiza o prednostima je predstavljena privrednim udruženjima kako u fazi izrade, tako i nakon usvajanja – podsjećaju iz Poreske uprave.

PU, CBCG, notari…

Pojednostavljene podrazumijeva i uvezivanje Poreske uprave sa Centralnom bankom i preuzimanje podataka o svim aktivnim računima – brisanje broja računa iz JPR obrasca kao i svih podataka koji su Poreskoj upravi već dostupni uvezivanjem sa ostalim institucijama, kako se ne bi unosili više puta.

Javni izvršitelji, kako se navodi, već “vuku” ove podatke od CBCG, uz naknadu od jedan euro za svaki podatak.

Iz Poreske uprave na ovaj zahtjev kažu da su već sa predstavnicima Centralne banke održana tri sastanka kako bi pronašli rješenje za razmjenu podataka koji se odnose na broj žiro računa, blokade, podatke o izvršnim direktorima. Predložena su, kako navode, tri modela pruzimanja podataka.

Iz Centralne banke su objasnili da je na sastancima sa Poreskom upravom, Ministarstvom javne uprave i Sekretarijatom Savjeta za konkurentnost utvrđeno da neće biti potrebno uvezivanje sa sistemima banaka s obzirom da će se iz JPR obrasca izbaciti podatak o transakcionom računu pravnog lica koji će biti dostavljen Poreskoj upravi od strane CBCG.

– Poreska uprava je podnijela zahtjev da se podaci učine dostupnim i CBCG je donijela rješenje o ustupanju traženih podataka. U toku je definisanje tehničkog rješenja za preuzimanje podataka – kaže se u izvještaju.

Pripremljeno je testiranje softverskog uvezivanja notara i katastra koje bi pored efikasnije razmjene informacija omogućilo i da notari u ime stranke obavljaju registraciju.

– Za testiranje pripremljena je verzija web aplikacije, koja će do kraja marta tekuće godine biti dostupna notarskim kancelarijama. Ona će biti samo za testiranje i provjeru funkcionalnosti – objašnjeno je u Vladinom dokumentu.

Ocijenjeno je da se kroz zakonsku regulativu precizno moraju propisati norme, pravila i procedure koje se odnose na rad notara.

– Ovo rješenje je u direktnoj vezi sa ispunjavanjem obaveza od strane notara – ocijenjeno je iz Ministarstva javne uprave.

Premjer i katastar

Uprava za nekretnine je, kako kažu, pripremila prijedlog izmjena Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti koje se tiču njihovih obaveza za primjenu e-servisa. Notarskoj komori, Ministarstvu finansija i Mnistarstvu pravde dostavili su informaciju o potrebama za izmjenu i druge zakonske regulative.

Traži se i ukidanje plaćanja naknade za komunalno opremanje objekata za proizvodnju, preradu i skladištenje, kako bi nakon toga opštine mogle da prilagode lokalne propise. Iz Ministarstva turizma su saopštili da su izmjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u procedure ka Vladi.

– Donijeta je i odluka o izboru najboljeg ponuđača u postupku izrade softvera MORT-a za razmjenu podataka u izdavanju građevinske dozvole – kažu u Ministarstvu turizma.

Podsjetiumo da je Vlada pozvala sve institucije uključene u ovaj proces da ubrzaju realizaciju, kako bi prvobitno postavljeni rokovi bili ispoštovani.

Naknada za registraciju smanjena sa 12 na tri eura

Upravni odbor Službenog lista, donio je novi cjenovnik kojim je iznos naknade za objavljivanje registracije novoosnovanih preduzeća smanjen sa 12 na tri eura u tom glasilu.

Podsjetimo da je pretodno ocijenjeno da trošak od 12 eura nije realan naročito ako objava bude samo u elektronskom izdanju.

Pojednostaviti priključak na elektro mrežu

Do kraja marta Vlada bi trebalo, kako se navodi, da razmatra izmjene Zakona o energetici, kojim će se pojednostaviti dobijanje priključka. Nakon usvajanja moraće da se sve precizira podzakonskim aktima koje će pripremiti Ministarstvo ekonomije. Izmjene su, kako navode, upućene na mišljenje u Sekretarijat za zakonodavstvo.

Iz CEDIS-a su obavijestili da su donijeli inoviranu proceduru priključenja korisnika, kojom su se uprostili određeni djelovi.

– Za ostale izmjene procedure za priključenje, kojim bi se omogućio manji broj koraka, neophodni preduslov je izmjena zakonskih i podzakonskih propisa – kažu u CEDIS -u.

I M4 će ići elektronski

Za poboljšanje poslovnog ambijentra traži se i elektronska razmjena podataka iz obrasca M4 iz Poreske uprave ka Fondu PIO, kako bi poslodavci bili oslobođeni obaveze njegovog podnošenja.

Iz Poreske uprave su kazali da je elektronska razmjena predviđena kroz projekat Modernizacija Poreske uprave i da je započet opis “funkcionalnih zahtjeva”.

(Pobjeda)

Check Also

Poziv studentima: Konkurs za stipendije „Najbolji iz jugoistočne Evrope“ za studijsku godinu 2021/2022

– Erste Bank AD Podgorica podržaće i ove godine „Best of South-East“ („Najbolji iz jugoistočne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *