Šta znači biti savjetnik u osiguranju?

Kada se pomene posao savjetnika u osiguranju, nerijetko se dešava da se javi nesigurnost u pogledu toga šta sve rad na ovoj poziciji podrazumijeva. Možemo reći da isto važi i kada je sama oblast osiguranja u pitanju.

Razlog može ležati u činjenici da je prije samo 10 godina ovaj pojam bio u velikoj mjeri neodređen, a industrija nedovoljno razvijena. Upravo zbog toga nije postojao jasan koncept šta je to čime se savjetnik u osiguranju bavi.

Međutim, kako je ovaj sektor rastao i kako su se procesi standardizovali, dobili smo mnogo jasniju situaciju i u pogledu samog osiguranja, kao i u pogledu ove pozicije. Šta je to čime se jedan savjetnik u osiguranju bavi i kako izgledaju zahtjevi savremene osiguravajuće kuće, saznaćeš u redovima koji slijede.

Savjetnik kao predstavnik kompanije

Prvi kontakt koji osiguravajuće društvo ostvaruje sa klijentom je upravo preko savjetnika u osiguranju. On je ključna karika koja daje sliku o kompaniji, njenim proizvodima, procesima i vrijednostima. Kao nosilac znanja i ugleda društva koje predstavlja, savjetnik informiše i edukuje potencijalnog klijenta o mogućim rizicima i načinima na koje može upravljati istim. Njegov glavni cilj je građenje otvorenog odnosa uzajamnog povjerenja, jer samo iz takvog odnosa stvara se iskrena i dugoročna saradnja.

Kako bi preuzeli ulogu predstavnika kompanije, savjetnici uče vještine koje će im pomoći da u svom poslu budu što bolji. Dobar savjetnik je onaj koji, zahvaljujući razvijenoj vještini komunikacije, koristi terminologiju i pristupe koji su klijentu poznati. Sposobnost slušanja potreba korisnika i shvatanje njihovih zahtjeva čine temelj odnosa koji grade. Kada formira sliku o situaciji u kojoj se nalazi, savjetnik daje predloge o tome šta je klijentu najpotrebnije u tom trenutku i koje rizike bi trebalo da uzme u obzir.

Pored toga, savjetnik uči kako da svoje rezultate postiže individualno, ali i kada radi u timu, jer iako samostalno posluje sa klijentima, savjetnik je dio jedne veće grupe od koje može računati na pomoć i podršku.

Gdje postoji timski rad, postoji i takmičarski duh. Međutim, u UNIQA timu nema mjesta konkurenciji među kolegama, već savjetnik, vođen ličnim ciljevima i željom za ostvarenjem, postavlja sopstvene zadatke i teži usavršavanju svojih vještina, a svaki dodatni trud i rad adekvatno su nagrađeni. Ovakav pristup radu ono je po čemu se pozicija savjetnika izdvaja u moru funkcija na kojima su zaposleni ohrabreni da traže prečice i zaobilaze prepreke. Da je riječ o fer “igri” u kojoj svaki pojedinac ima jednake šanse za uspjeh, ukazuje i činjenica da su rezultati transparentni i mjerljivi, te da najviše od želje za napredovanjem zavise postignuća zaposlenog.

Rad u izazovnom okruženju

UNIQA osiguranje se može pohvaliti time da redovno prati promjene koje utiču na potrebe klijenata, kao i na procese koji zaposlenima olakšavaju obavljanje svakodnevnih zadataka. Teži modernizaciji pristupa klijentima, a novi pristupi podrazumijevaju i nove načine komunikacije.

Na primjer, za ugovaranje određenih proizvoda ili prijavu osiguranog slučaja više nije potrebno zakazivati sastanke i posjećivati poslovnice, već se klijentima putem digitalnih kanala i servisa komunicira ono za šta je, ne tako davno, bilo neophodno razgovarati oči u oči sa savjetnikom. Ono što je ovim pristupom postignuto je još veća transparentnost u poslovanju i olakšane i ubrzane procedure, kako za klijente, tako i za savjetnike.

Kako bi bili sigurni da njihov kadar posjeduje svo znanje neophodno za prilagođavanje budućim trendovima, UNIQA osiguranje konstantno radi na pružanju kvalitetnih edukacija, kao što su obuke koje se realizuju u sklopu besplatne UNIQA Akademije.

Pored same činjenice postojanja sistema obuke, ono što je novina u oblasti osiguranja u Crnoj Gori jeste da savjetnici imaju pristup e-learning platformi koja omogućava online edukaciju, te su svi materijali neophodni za rad savjetniku dostupni u bilo kom trenutku.

Kao rezultat savremenog i otvorenog poslovanja, UNIQA osiguranje iz godine u godinu sve više raste, a iza velikih dostignuća stoji, prije svega, tim koji ih ličnim zalaganjima ostvaruje. U današnjem, digitalnom ekosistemu, značajnu ulogu imaju mladi ljudi spremni da uđu u talas promjena i posluju u izazovnim uslovima. Takav kadar omogućava da se prevaziđe jaz između tradicionalnih i savremenih pristupa, te da se stekne novi pogled na mnoge funkcije u oblasti osiguranja.

Ako sebe vidiš na mjestu koje ti daje slobodu da učiš, usavršavaš se i gradiš sopstvenu poslovnu mrežu, prijavi se za poziciju savjetnika u osiguranju i besplatnu UNIQA Akademiju na www.uniqa.me.

Check Also

ePoslovanje: Šta je to eRačun i zašto nam je potreban

Privredna komora i Asocijacija menadžera Crne Gore organizovale su panel na temu „ePoslovanje: Šta je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *