Država zabranila prodaju apartmana u kondo hotelima

Advokat Marko Marković iz Podgorice podnio je Ustavnom sudu inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 97, stav 2, tačka 1, alineja 8 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, jer smatra da osporena odredba nije u saglasnosti sa članom 58 Ustava Crne Gore kojim se jemči pravo svojine i da niko ne može biti lišen ili ograničen prava svojine, osim kada to zahtijeva javni interes, uz pravičnu naknadu.

– Osporenom odredbom, zakonodavac je izvršio miješanje u pravo svojine zajemčeno članom 58 Ustava ograničavanjem mirnog uživanja imovine budući da se osporenom odredbom propisuje zabrana korišćenja i prodaje rezidencijalnih jedinica u kondo hotelu, čime se ograničava pravo svojine, odnosno gotovo potpuno isključuje na imovinu zajemčeno pravo članom 1 Protokola uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i sloboda, piše u inicijativi, na koju je odgovorila i Vlada.

Osporenim članom, kojim se uređuje poslovanje kondo hotela, propisana je zabrana zaključivanja kupoprodajnih ugovora i korišćenja smještajne jedinice u slučaju gubitka odobrenja za obavljanje djelatnosti ili kategorije četiri i pet zvjezdica.

Po definiciji, kondo hotel je velika, hotelska zgrada, tipično visoko podignuta, sastavljena od pojedinačnih stambenih jedinica koje se prodaju pojedincima i investitorima za ličnu upotrebu ili kao imovina za iznajmljivanje. Većina hotela sa apartmanima upravlja struktuiranim programom iznajmljivanja na osnovu zajedničkog iznajmljivanja kako bi nekretninu plasirali kao hote l za odmor kada ga vlasnik ne koristi.

U Crnoj Gori se u poslednjoj deceniji izgradilo nekoliko kondo hotela, ali se tačan broj takve vrste hotela ne zna.

S obzirom na to da je Ustavni sud pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti, Vlada je dala mišljenje u kojem je navela da smatra da osporena odredba nije nesaglasna sa Ustavom i predložila Ustavnom sudu da kao neosnovanu odbije inicijativu.

– Imajući u vidu da se kondo model poslovanja može realizovati samo u hotelima visoke kategorije, jasno je da je riječ o upravljanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti. Kako bi se sa jedne strane uspostavljeni trend razvoja hotelijerstva nastavio, a sa druge strane sačuvao prostor kao najvažniji prirodni resurs za razvoj turizma, uočena je potreba za posebnim načinom usmjeravanja izgradnje smještajnih jedinica za individualno stanovanje, imajući u vidu da je prostor kao resurs neobnovljiv i njegovo pažljivo planiranje postavlja se kao imperativ, posebno kada je riječ o području gdje je prisutna prekomjerna urbanizacija. Imajući u vidu navedeno, ukazujemo da se uvođenjem kondo i mješovitog modela poslovanja hotela obezbjeđuje održivo i dugoročno poslovanje hotela, a ne iskorišćavanje za kratkoročno sticanje profita izgradnjom i prodajom rezidencijalnih jedinica, koje u skladu sa zakonom moraju biti u sastavu ugostiteljskog objekta koji predstavlja jedinstvenu cjelinu u pogledu poslovanja, upravljanja, odnosno hotelskog operatora koji upravlja hotelom, a prodarm se ne smije mijenjati namjena i djelatnost ugostiteljskog objekta kao poslovnog objekta, kako ne bi došlo do prenamjene prostora i prestanka obavljanja ugostiteljske djelatnosti, piše u mišljenju Vlade koje je potpisao rukovodilac radom Ministarstva turizma Duško Marković.

Izvor: Dan

Check Also

Svjetske agencije: Korišćenjem IQOS-a smanjuje se izloženost štetnim materijama

Kompanija Philip Morris International Inc. može da informiše svoje potrošače da IQOS, uređaj koji zagrijava, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *