Belgijska KBC Grupa kupuje OTP banku u Slovačkoj

Belgijska KBC grupa i OTP Grupa, matična kompanija OTP Banka Slovensko (Slovačka), postigli su dogovor da KBC stekne vlasništvo nad 99,44% udjela u OTP banci Slovensko, srednjoj slovačkoj banci koja se fokusirala na maloprodaju, mikro i mala i srednja preduzeća.

Akvizicija će imati ograničen uticaj (-0,2%) na solidan kapitalni položaj KBC-a, zadržavajući odličan odnos CETC-a KBC-a znatno iznad regulatornih minimalnih kapitalnih zahtjeva. Na kraju 2019. odnos CET1 iznosio je 15,7% 1 (Bazel III u potpunosti napunjen, danski kompromis).

Transakcija je još uvjek podložna regulatornom odobrenju od Nacionalne banke Slovačke (NBS) i odobrenja Nacionalne banke Belgije (NBB), Evropske centralne banke (ECB) i Antimonopolske kancelarije Slovačke Republike. Strane uključene u transakciju očekuju da će posao biti finalizovan sredinom 2020. godine (u drugom ili trećem kvartalu).

Nakon pribavljanja potrebnih regulatornih odobrenja, KBC banka će postati nova matična kompanija OTP banke Slovensko. Budući spojeni entitet značajno će ojačati franšizu bankarskog osiguranja ČSOB-a u Slovačkoj i povećati potencijal za cross-selling pomoću ČSOB Poist’ovna, ČSOB Leasing i ČSOB Asset Management.

Slijedeći logični korak je pravno i operativno spajanje ČSOB banke i OTP banke Slovensko, što će dodatno učvrstiti trenutnu poziciju ČSOB-a na četvrtom mjestu na slovačkom bankarskom tržištu u pogledu imovine, s tržišnim udjelom od oko 12,6%. KBC vjeruje u pozitivan uticaj saradnje. Robna marka OTB Banke Slovensko ostaće prisutna tokom određenog perioda, i dalje će osigurati neprimjetan prelaz za kupce i osoblje do spajanja.

U međuvremenu, OTP banka Slovensko, uz punu podršku ČSOB-a, nastaviće da poštuje svoje obaveze na tržištu i pruži profesionalnu uslugu najvišeg nivoa svim svojim klijentima, koji neće morati da preduzmu bilo kakvu akciju kao rezultat transakcija.

Izvor: Bankar.rs

Check Also

Crnogorski elektroprenosni sistem dijeli dividendu od preko 7,4 miliona eura

Održana je deveta vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *