Uspjeh novog režima sigurnih malih banaka u Švajcarskoj

Novi regulatorni režim posebno sigurnih malih banaka u Švajcarskoj, koji je na snazi od početka 2020. godine, pokazuje se kao dobro rješenje.

Broj institucija koji učestvuju je ohrabrujući i pokazuje da se konstruktivni dijalog između regulatora i industrije pokazao vrijednim.

Nakon dugih i intenzivnih zajedničkih napora i duge pilot faze, početkom godine uveden je takozvani mali bankarski režim.

Švajcarski regulator FINMA je izvijestio da u novom režimu učestvuju 64 institucije (banke i kompanije sa vrijednosnim papirima) što je vrlo zahvalan broj i pokazuje privlačnost novog režima.

Saradnja između uključenih regulatora (SIF, FINMA i SNB) i bankarskog sektora pokazala je konkretan uspjeh. Veliki broj banaka koje učestvuju pokazuje da novi režim kvalifikovanih malih banaka smatraju privlačnim. Svojom odlukom da dobrovoljno učestvuju, takođe jasno poručuju da im pojednostavljeni režim vrijedi.

Novi režim malog bankarstva uključuje širok raspon regulatornih olakšica za male banke u nadzornim kategorijama 4 i 5, koje su “posebno sigurne” u pogledu njihovog kapitala i resursa likvidnosti.

Pojednostavljenja se odnose s jedne strane na kvantitativno područje (npr. oslobađanje od potrebnih kapitalnih zahtjeva), a s druge strane na kvalitativni nivo (npr. u vezi s outsourcingom, operativnim rizicima ili aspektima upravljanja).

Iz perspektive regulatora, mali bankarski režim značajan je i inovativan doprinos željenom jačanju proporcionalnosti bankarske regulacije.

Check Also

NLB Pay i Visa sa Vama na CIM Forumu

Forum kreativnih industrija i medija CIM Forum (Creative Industries and Media Forum), biće održan od …

Leave a Reply

Your email address will not be published.