Budva

Njemci hoće još 36 miliona za budvanski kolektor

Dok je država već platila garanciju od 29,5 miliona eura za budvansko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, opstina i dalje odbija da izmiri dug njemačkoj kompaniji WTE, koja je izgradila ovo postrojenje, saopšteno je juče iz ove kompanije, koja je dio EVN grupe.

Predstavnici ove kompanije pokrenuli su jednu međunarodnu arbitražu i najavljuju dugu, navodeći da ova kompanija za budvansko postrojenje potražuje još 36 miliona eura.

-WTE je preduzeo neophodne pravne korake za zaštitu svojih interesa.Trenutno je u toku više sudskih postupaka, a arbitraže će prouzrokovati milionske troškove. Ako WTE bude u pravu i te troškove će morati da snose građani Budve, što se još može spriječiti, jer smo i dalje spremni na konstruktivne razgovore sa opštinom Budva, kazao je pr EVN grupe Stefan Cah.

Predstavnik WTE Hubertus Site naveo je da su njihova ukupna potraživanja iznosila 64,4 miliona eura, dok je ukupna vrijednost radova realizovanih na osnovu ugovora 76,6 miliona eura. Precizirao je da je opština isplatila 12,5 miliona, daje država platila 29,5 milionai da još potražuju 36 miliona eura. Istakao je da od garancije opštine Budva od 66 miliona nijesu dobili ništa.

-Trenutno sepred arbitražnim tribunalom u Frankfurtu vodi arbitražni postupak u vezi sa garancijom opštine, rekao je Site i najavio drugi arbitražni postupakkojibi se bavio svim tehničkim ugovornim nesuglasicama u Ženevi.

Cah je saopŠtio da planirana nadogradnja sistema u Svetom Stefanu, Buljarici, Petrovcu nije realizovana, jer opština nije ispunila ugovorne obaveze, što je dovelo do toga da WTE u maju 2018. raskine ugovor o planiranju, izgradnji, finansiranju i rukovođenju.

-Od tog momenta WTE više nije imao obavezu da dalje upravlja postrojenjem, ali je uprkos tome izrazio spremnost da obezbijedi funkcionisanje još 19 mjeseci, rekao je i dodao daje krajem januara postrojenje prepuštetno opštini, koja je preuzela isključivu odgovornost za njegov rad uz pomoć radnika koje je opština kandidovala, a WTE obučio.

-WTE nije suprotno tvrdnjama za sebe zadržao nijednu informaciju ili dokument Opština raspolaže svom neophodnom dokumentacijom, kao i informacijama o tome, kako i gdje se može nabaviti pogonski materijal. Osim toga, WTE je ponudio savjetodavnu pomoć u vanrednim situacijama i nakon 31. januara, naveo je Cah.

Predstavnici kompanije WTE su saopštili da je razlog za prijevremeno raskidanje ugovora, nenamirena potraživanja od opštine.

-Budući da dugovi nijesu izmireni, a pregovori propali, izvršena je predaja postrojenja, na koju je WTE imao pravo u skladu sa posljednjim uslovima pregovora, rekao je Cah i dodao da vlasnik upotrebne dozvole nije WTE, nego opština, kojaje imala dovoljno vremena da se pripremi za upravljanje postrojenjem.

Istakli su da su opštinu između maja 2019. i januara 2020. više puta opominjali da rok ističe i nudili ponovnu obuku zaposlenima u postrojenju, koji su obučeni 2018, ali ta ponuda nije iskorištena.

(Pobjeda)

Check Also

Konglomerat Tata kupio državnu Air Indiu za 2,5 milijarde dolara

Privatni indijski konglomerat Tata Sans kupio je za 2,4 milijarde dolara državnu avio-kompaniju Air India, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *