Zakupac fri šopova izgubio parnicu protiv Aerodroma CG

Zakupac fri šopova na aerodromima u Podgorici i Tivtu, Regal Impex, koji je krajem 2018. godine tužio Aerodrome Crne Gore, odlukom Privrednog suda izgubio je parnicu, saopšteno je Portalu Analitika.

Aerodromi Crne Gore su uspjeli da ospore tužbene zahtjeve sa obrazloženjem da je stupanjem na snagu Zakona o državnoj imovini i Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini prestala primjena ugovorenog otkaznog roka, te da nije došlo do prećutne saglasnosti vezano za produženje Ugovora o zakupu predmetnog prostora.

Pročitaj još: Ostaje li bez posla 40 ljudi iz fri-šopova na aerodromima?

Kompanija Aerodromi CG AD kojoj je povjereno upravljanje državnom imovinom dužna je da prije zaključenja novog ugovora o zakupu predmetnog prostora provede propisanu procedure u skkadz sa Zakonom o državnoj imovini i Uredbom o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini, u kom smislu je tuženi i postupio i raspisao javni poziv vezano za zakup predmetnih slobodnih carinskih prodavnica.

Kako je istaknuto, nakon zaključenja osnovnog ugovora, stupio je na snagu Zakon o državnoj imovini i Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini kojim nije predvidjena mogućnost prećutnog produženja ugovora, to se voljom stranaka ne mogu mijenjati imperativne zakonske norme.

”S toga bi produženje ugovora o zakupu bilo suprotno citiranim odredbama Zakona o državnoj imovini i Uredbe o prodaji davanju u zakup stvari u državnoj imovini, koji su lex specialis kojim je regulsano davanje u zakup stvari u državnoj imovini, to se ni odredbe Zakona o obligacionim odnosima kojima je propisan zakupodavni odnos i pravo prećutnog produženja zakupa zbog nedavanja otkaza zakupa u propisanom roku ne mogu primijeniti na konkretni sporni odnos, jer lex specialis propisima nije propisano pravo produženja zakupa bez provedene propisane procedure”, istaknuto je u toku suđenja.

Prema ocjeni suda, Regal Impex je predmetnim izjašnjenjem potvrdio nemogućnost prećutnog produženja zakupa shodno odredbama Zakona o državnoj imovini kao lex specialis, pa se u smislu naprijed navedenih propisa nisu stekli uslovi za naknadu štete, te da do okončanja propisane procedure vezano za zaključenje novog ugovora o zakupu obavlja djelatnost. Regal Impex je iskazao spremnost da oslobodi zakupljene prostore u slučaju da tuženi novi ugovor o zakupu zaključi sa drugim ponuđačem.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *