Vlada neće tražiti kupca za Elektroprivredu

Vlada u toku ovog mandata neće tražiti kupca za Elektroprivredu (EPCG) već će razmišljati da li su kompaniji potrebni zapadno-evropski ili svjetski partneri za ulaganje u određene projekte, saopštila je ministarka ekonomije, Dragica Sekulić.

Ona je kazala da je uticaj EPCG na rast i razvoj crnogorske ekonomije od posebnog značaja, “ne samo zbog činjenice da je EPCG već dvije godine uzastopno po osnovu poreza i dividende uplatila u budžet 200 miliona eura, nego i zbog svih drugih multipikativnih efekata poslovanja jedne ovako uspješne kompanije na ekonomiju”

Ona je u intervjuu za list Elektroprivreda kazala da su svi svjedoci dinamičnog razvoja energetike u posljednjih par godina, “kao i činjenice da je EPCG prepoznala potrebu intenziviranja aktivnosti koje podrazumijevaju dalji razvoj kompanije”.

“U skladu sa tim treba da vidimo na koji način bismo mogli reorganizovati EPCG”, dodala je Sekulić.

Vlada, prema njenim riječima, u toku ove godine planira da donese novu energetsku politiku na bazi koje će realizovati dalje pravce razvoja sektora energetike.

“U tom smislu posebnu težinu će imati definisanje dalje vlasničke i upravljačke strukture EPCG. Radimo na analizi i očekujem da uskoro bude gotova. Jedna takva, strateški važna, odluka ne može biti donijeta dok se ne sagledaju svi elementi iz više uglova, a to zahtijeva određeno vrijeme”, smatra Sekulić.

Check Also

Minimalna provizija za podizanje gotovine sa bankomata tri eura

Podizanje novca sa bankomata banaka čiji niste klijent može da vas košta minimum tri do …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *