Predlog strateškog plana razvoja Podgorice do 2025.: Gradska bolnica, fabrika vode, kolektor, golf teren…

U zvaničnoj verziji Predloga strateškog plana razvoja Podgorice do 2025. godine., koji je napravio stručni tim Glavnog grada, će se izjasniti gradski parlament na sjednici koja je zakazana za 24. februar.

Najvažnija novina u Strateškom planu je izgradnja gradske bolnice u Industrijskoj zoni, najvjerovatnije kod Dajbaba. Izgradnjom gradske bolnice riješio bi se problem drastične prebukiranosti Kliničkog centra Crne Gore.

“Izgradnja gradske bolnice planirana je da se realizuje u krugu biznis zona što će izazvati veliko interesovanje stranih ali i domaćih investitora da realizuju objekat koji je potreban građanima Glavnog grada”, piše u predlogu Strateškog plana.

Vrijednost radova u zavisnosti od projekta, iznosi 15 do 30 miliona eura, a biće realizovan kroz model javnog- privatnog partnerstva.

KOLEKTOR TEHNOLŠKO ČUDO

Svakako, najveći projekat koji će Glavni grad fazno realizovati je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kod KAP-a. U okviru toga projekta značajno će se proširiti kanalizaciona mreža i izgraditi nova.

Projekat je u tehičkom smislu tehnološko čudo jer predviđa dobijanje struje iz mulja.

Sistem podrazumijeva i izgradnju novog mehaničko-biološkog kolektora sa kapacitetom od 230.000 ekvivalent stanovnika, izgradnju postrojenja za tretman mulja sa digestiranjem u cilju dobijanja električne energije i tople vode, kao i instaliranje sistema za spaljivanje mulja.

Projekat je vrijedan okvirno 50,3 miliona eura i predviđa izgradnju mosta preko Morače, ali i priključenje “Plantaža” na ovaj sistem.

BULEVARI I OBILAZNICE

Visoko na listi prioriteta je nastavak izgradnje započetih obilaznica, bulevara sa četiri trake na svim ulazima i izlazima Podgorice.

Tako je Glavni grad planirao nastavak izgradnje Bulevara Vilija Branta koji će sa četiri trake povezati Zlaticu sa magistralnim putem Podgorica- Kolašin. Vrijednost projekta je pet miliona eura, ne računajući troškove za rješavanje imovinsko- pravnih odnosa.

U Strateškom planu je predviđena izgradnja Bulevara Vojislavljevića sa mostom i kružnim tokom (Cetinjski i Nikšićki put). Vrijednost radova je 9,7 miliona eura za trasu, 3,5 miliona za novi most i kružni tok. U tu vrijednost nije uračunata eksproprijacija zemljišta.

Predviđen je završetak radova na Bulevaru Podgorica – Tuzi čiji su radovi uveliko u toku, zatim izgradnja ulice Baku koja će povezati Bulevar Mihaila Lalića i Studentsku ulicu.

U planu je i skori završetak Ulice Miloja Pavlovića koja se prostire kroz cijelo naselje Gornja Gorica kao i pretvaranje dijela magistralnog puta Podgorica – Nikšić u bulevar sa četiri trake na potezu do Komanskog mosta.

Zmaj Jovina ulica biće pretvorena u bulevar sa četiri trake, a predviđena je izgradnja nastavka Bulevara Save Kovačevića sa podvožnjakom i saobraćajnicom prema Starom aerodromu.

Za manje upućene čitaoce, u pitanju je saobraćajnica, vrijedna šest miliona eura bez eksproprijacije, koja treba da poveže naselje Stari aerodrom sa Bulevarom Save Kovačevića sa vezom preko pruge.

Planirana je je rekonstrukcija Radničke ulice, kao i puta Golubovci – Tuzi preko Mataguža.

Među prvih 20 projekata je izgradnja Bulevara Veljka Vlahovića sa šest saobraćajnih traka i rekonstrukcija Mosorske ulice.

Trasa bulevara prostire se od Ulice Pera Ćetkovića (prema ranijem nazivu dio Ulice V proleterske) do Puta Radomira Ivanovića. Planirana je kao sekundarna infrastruktura, bulevarskog tipa sa šest saobraćajnih traka i kompletnom infrastrukturom. Vrijednost radova je 5,4 miliona eura.

REKONSTRUKCIJA ULICE SLOBODE

Glavni grad je planirao rekonstrukciju Ulice Slobode, što će svakako obradovati ljubitelje centra Podgorice.

U pitanju je trasa dijela ulice prostire se od raskrsnice sa Ulicom Bokeškom i Ulicom Miljana Vukova do raskrsnice sa Bulevarom Ivana Crnojevića i Ulicom 19. decembra.

Vrijednost radova je milion eura uvećana za rješavanje imovinsko-pravnih sporova.

Veći projekat je i izgradnja Ulice Ksenije Cicvarić. Trasa ulice prostire se od Ulice vojvode Ilije Plamenca ka Ulici Vojislavljevića u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo 8”. Vrijednost radova je 5,4 miliona eura uvećana za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

STARI PUT ZA DANILOVGRAD

Biće rekonstruisan stari put Podgorica – Danilovgrad do Spuža. Trasa puta prostire se od skretanja za naselje Malo brdo do Spuža, u dijelu teritoriji koja pripada Glavnom gradu. Planirana je kao sekundarna infrastruktura sa atmosferskom kanalizacijom, jakom i slabom strujom.

Vrijednost radova je 3,5 miliona eura uvećana za vrijednost rješenja imovinsko-pravnih odnosa.

MODERNIZACIJA SPORTSKOG AERODROMA

U planu se predviđa i priprema fizibiliti studije sa idejnim projektom za modernizaciju sportskog aerodroma “Špiro Mugoša” na Koniku, kroz model javnog privatnog partnerstva.

Kroz fizibiliti studiju pored idejnog projekta pripremiće se i nacrt odgovarajućih pravnih akata koji će biti predmet rješenja valorizacije navedene lokacije. Takođe, u blizini aerodrome stvorili bi se uslovi za sadržaje edukativnog karaktera.

U budžetu za te namjene je predviđeno 10 miliona eura, a studija će biti završena naredne godine. Sportski aerodrom je namijenjen za VIP lica, turiste i građane Glavnog grada.

FABRIKA VODE LJESKOVAC

Glavni grad planira da na bazi privatno-javnog partnerstva izgradi fabriku za flaširanje vode “Ljeskovac” vrijednu 3,5 miliona eura. Fabrika bi bila izgrađena na jednom od vodoizvorišta Mareze.

Radi valorizacije prirodnog bogatstva Glavnog grada u kvalitetnoj vodi za piće, planirana je izgradnja fabrike za flaširanje vode za piće na vodoizvorištu Mareza. Francuska kompanija „Veolia i Vodovod i kanalizacija izvršili su analizu vodoizvorišta „Ljeskovac” sa aspekta mogućnosti flaširanja vode za piće.

Takođe, izvršen je uvid u postojeću dokumentaciju o vodoizvorištu Mareza i izvoru „Ljeskovac”.

Ovaj projekat se godinama nazad našao u svim planskim dokumentima gradskog preduzeća “Vodovod i kanalizacija”.

Glavni grad je predvidio i izgradnju sajamskog EXPO centra (lokacija nije objavljena), golf terena “Lužnica”, a u toku je izgradnja Doma za stare…

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Erste banci uručen treći uzastopni certifikat Employer Partner

Erste Bank AD Podgorica (Erste banka) je treći put uzastopno nagrađena Employer Partner certifikatom potvrdivši …

Leave a Reply

Your email address will not be published.