Nova banka zapošljava: Direktor Sektora za računovodstvo, izvještavanje i kontroling

Nova banka oglašava radno mjesto:

Direktor Sektora za računovodstvo, izvještavanje i kontroling

Radne obaveze i dužnosti:

 • Organizacija  i supervizija radnih procesa u Sektoru
 • Implementacija MRS i MSFI
 • Definisanje računovodstvenih politika i procedura za Sektor i njihova implementacija
 • Postavljanje kontnog okvira za Banku i sprovođenje eventualnih izmjena istog u skladu sa zahtjevom regulatora ili internih potreba Banke
 • Priprema finansijskih i ostalih izvještaja Banke u skladu sa važećom zakonskom regulativom
 • Primjena zakonske regulative u poslovima i radnim zadacima za koje je odgovoran Sektor
 • Kontinuirano praćenje relevantnih poreskih propisa i njihova primena u poslovanju Banke uz angažovanje eksternih savjetnika po potrebi
 • Saradnja sa internom i eksternom revizijom i kontrolama
 • Izrada budžeta za sektor i za banku
 • Praćenje promjena zakonskih odredbi i njihova primjena u obračunu zarada
 • Savjetodavna funkcija po pitanju relevantnih poreza za Upravu Banke, ostale organizacione jedinice Banke, uz angažovanje eksternih savjetnika po potrebi
 • Supervizija obračuna, plaćanja i prijave poreza koji su u nadležnosti Sektora
 • Saradnja sa drugim organizacionim jedinicama u kojima se vrše knjiženja
 • Upravljanje i organizacija procesima izrade budžeta, forecasta, izvještavanja i analiziranja na kompanijskom nivou
 • Upravljanje i organizovanje izvještavanja prema Osnivaču
 • Upravljanje i podrška procesima analize profitabilnosti projekata, inicijativa i akcija
 • Upravljanje programskim rešenjima neophodnim za rad Sektora

Neophodne kvalifikacije: Visoka stručna sprema

Radno iskustvo: 36 mjeseci

Znanja i vještine neophodne za ovu poziciju:

 • Poznavanje rada na računaru
 • Znanje engleskog jezika

Biografije slati na mail adresu: [email protected]

Uz prijavu obavezno navesti za koju poziciju konkurišete. 

Rok za slanje prijava je do 28.02.2020.

Check Also

Vladimir Lučić: Do 2023. Telekom će vrijedjeti više od četiri milijarde eura

Nova razvojna strategija i investiciona politika “Telekom Srbija grupe” pokazale su se kao ispravne, što …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *