Nova banka zapošljava: Direktor Sektora za računovodstvo, izvještavanje i kontroling

Nova banka oglašava radno mjesto:

Direktor Sektora za računovodstvo, izvještavanje i kontroling

Radne obaveze i dužnosti:

 • Organizacija  i supervizija radnih procesa u Sektoru
 • Implementacija MRS i MSFI
 • Definisanje računovodstvenih politika i procedura za Sektor i njihova implementacija
 • Postavljanje kontnog okvira za Banku i sprovođenje eventualnih izmjena istog u skladu sa zahtjevom regulatora ili internih potreba Banke
 • Priprema finansijskih i ostalih izvještaja Banke u skladu sa važećom zakonskom regulativom
 • Primjena zakonske regulative u poslovima i radnim zadacima za koje je odgovoran Sektor
 • Kontinuirano praćenje relevantnih poreskih propisa i njihova primena u poslovanju Banke uz angažovanje eksternih savjetnika po potrebi
 • Saradnja sa internom i eksternom revizijom i kontrolama
 • Izrada budžeta za sektor i za banku
 • Praćenje promjena zakonskih odredbi i njihova primjena u obračunu zarada
 • Savjetodavna funkcija po pitanju relevantnih poreza za Upravu Banke, ostale organizacione jedinice Banke, uz angažovanje eksternih savjetnika po potrebi
 • Supervizija obračuna, plaćanja i prijave poreza koji su u nadležnosti Sektora
 • Saradnja sa drugim organizacionim jedinicama u kojima se vrše knjiženja
 • Upravljanje i organizacija procesima izrade budžeta, forecasta, izvještavanja i analiziranja na kompanijskom nivou
 • Upravljanje i organizovanje izvještavanja prema Osnivaču
 • Upravljanje i podrška procesima analize profitabilnosti projekata, inicijativa i akcija
 • Upravljanje programskim rešenjima neophodnim za rad Sektora

Neophodne kvalifikacije: Visoka stručna sprema

Radno iskustvo: 36 mjeseci

Znanja i vještine neophodne za ovu poziciju:

 • Poznavanje rada na računaru
 • Znanje engleskog jezika

Biografije slati na mail adresu: [email protected]

Uz prijavu obavezno navesti za koju poziciju konkurišete. 

Rok za slanje prijava je do 28.02.2020.

Check Also

Profit bankarskog sektora na kraju prošle godine 83,3 miliona eura, sve banke poslovale pozitivno

Ukupan profit bankarskog sektora na kraju trećeg kvartala iznosio je 83,3 miliona eura. Pozitivan rezultat …

Leave a Reply

Your email address will not be published.