Građevinska industrija u fokusu pažnje PU

Poreska uprava (PU) priprema implementaciju programa kako bi se obezbijedilo da poreski obveznici, koji posluju u građevinskoj industriji, poštuju propise, a fokus će biti na kontrolama registracije djelatnosti, prijavi zaposlenih i isplati zarada.

Iz PU je saopšteno da je program zasnovan na pristupu tretmana poreskih obveznika na osnovu utvrđenog rizika, imajući u vidu da građevinska industrija, uz turizam i ugostiteljstvo, predstavlja vodeću privrednu granu u Crnoj Gori.

“Građevinska industrija posjeduje značajan potencijal za ekonomski i fiskalni rast, ali i koja nosi i značajne rezike vezane za poštovanje poreskih propisa”, navodi se u saopštenju.

Analizom rizika, koja se sprovodi u PU, utvrđeno je da jedan dio poreskih obveznika koji posluju u toj djelatnosti uredno prijavljuje i izmiruje poreske obaveze, ali i da postoje obveznici koji posluju u sivoj zoni, kako sa aspekta prijavljivanja radne snage, tako i u dijelu koji se odnosi na posjedovanje radnih i građevinskih dozvola, obrta gotovine, nabavke materijala i procjene vrijednosti zemljišta, zbog čega država gubi značajan dio poreskih prihoda.

“U cilju povećanja stepena poreske discipline u ovoj oblasti program za poštovanje poreskih propisa obuhvataće niz aktivnosti, od informisanja i edukacije poreskih obveznika do kontrole i preduzimanja mjera prinudne naplate kod obveznika sa najvećim stepenom utvrđenog rizika”, navodi se u saopštenju.

U posebnom fokusu pažnje PU biće kontrola regularnosti poslovanja sa aspekta registracije djelatnosti, prijave zaposlenih i isplate zarada, korišćenja prava na povraćaj PDV kredita i raspolaganja novčanim sredstvima.

“Očekuje se da će implementacija programa doprinijeti povećanju broja obveznika registrovanih u građevinskoj industriji, povećanju stepena dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa, ali i uspostavljanju kvalitetnijeg poslovnog ambijenta i sankcionisanju nelojalne konkurencije na tržištu u oblasti građevinarstva”, smatraju u PU.

Upravljanje rizikom za poštovanje poreskih obveznika dio je pozitivne međunarodne prakse, a on predviđa tretman obveznika prema pojedinačno utvrđenom riziku, omogućavajući da se inspekcijski nadzor i instrumenti prinudne naplate usmjere na obveznike s niskim stepenom poreske discipline, a da se urednim poreskim obveznicima pruži potrebna podrška kako bi što jednostavnije prijavili i izmirili dospjele poreske obaveze.

Check Also

Crnogorski elektroprenosni sistem dijeli dividendu od preko 7,4 miliona eura

Održana je deveta vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *