Roboti na Wall Streetu uspješniji od brokera

Wall Street se sve više okreće robotskim analitičarima, računarskim programima potpomognutim ljudskim analitičarima koji rade isto kao i ljudi u skupim odjelima koji rade na analizi kapitalnih ulaganja.

Prema studiji istraživača Kelly School of Business sa Univerziteta Indiana, roboti se i više nego dobro drže u odnosu na svoje skupe, ljudske kolege.

Istraživači su ispitali više od 76.000 izvještaja o istraživanjima koje je izdala grupa robotičkih analitičkih firmi, otkrivši da portfolio koji je formiran na temelju njihovih preporuka za kupovinu izgleda da nadmašuje one ljudskih analitičara – sugerirajući da su im pozivi na kupovinu profitabilniji.

Pored toga, robo-analitičari zajednički proizvode uravnoteženiju distribuciju preporuka za kupovinu, držanje i prodaju dionica, za koje istraživači kažu da sugerišu da su manje podložni “predrasudama i sukobu interesa” nego ljudi.

Robo-analitičari takođe revidiraju svoje izvještaje češće od svojih ljudskih kolega, pri čemu se te revizije manje oslanjaju na najave prihoda, a više na veliku količinu podataka objavljenih u godišnjim izvještajima preduzeća.

Check Also

Vladimir Lučić: Do 2023. Telekom će vrijedjeti više od četiri milijarde eura

Nova razvojna strategija i investiciona politika “Telekom Srbija grupe” pokazale su se kao ispravne, što …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *