Željezničke kompanije posluju s gubitkom, država snažno pomaže oporavak

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković, u razgovoru za CdM kaže da crnogorske željezničke kompaije posluju s gubitkom. Ipak, tvrdi da država investiranjem želi da poveća konkurentnost ovog sistema, kao i da poveća bezbjednost i kvalitet usluge. Nurković za CdM govori i o izgradnji mosta Verige, ali i o privatizaciji Luke Bar.

CdM: Prema dostupnim informacijama, stanje u željezničkim preduzećima je loše. Mnogo se novca ulaže, a malo se rezultata vidi. Postoji li plan da se situacija riješi, šta on podrazumijeva, i koji je krajnji rok da se takav plan realizuje?

Nurković: Poslovanje željeznickih kompanija karakteriše rad sa obimom prevoza od oko milion putnika i milion i po neto tona robe. To je iskorišćenje kapaciteta znatno manje nego u najboljem periodu rada željeznice i zbog toga se posluje sa gubitkom iako ovaj sistem ima snažnu podršku države i u tekućem poslovanju i na investicionim projektima koja ukupno iznosi oko 23 miliona eura. Država investiranjem želi da poveća konkurentnost ovog sistema i poveća bezbjednost i kvalitet usluge. Da vodimo računa o ravnomjernom razvoju željeznice pokazuje i budžet za ovu godinu gdje su obezbijeđenja sredstva i za nove vozove i mehanizaciju za održavanje pruge.

CdM: Novi Sindikat ŽICG nedavno je zatražio sastanak sa Vama, zbog, kako su naveli, brojnih problema koji se guraju pod tepih. Da li je bilo sastanka, koji su zaključci?

Nurković: MSP prati na dnevnom nivou aktivnosti menadzmenta i sindikata na željeznici i održava sastanke kada je to potrebno, u cilju rješavanja spornih pitanja. Sa sindikatima ŽICG je održano više sastanaka, sa ciljem usaglašavanja kolektivnog ugovora. Vjerujemo da je blizu dogovor unutar kompanije, koji će biti u skladu sa zakonom o zaradama u javnom sektoru i budžetskim mogućnostima kompanije.

CdM: Početkom prošle godine, CdM-u ste kazali  da Vlada nije odustala od izgradnje mosta Verige koji će spojiti dvije strane Bokokotorskog zaliva.  Da li ima pomaka kada je realizacija ovog značajnog projekta u pitanju? Hoće li ovaj projekat biti realizovan i kada?

Nurković: Prelaz preko Bokokotorskog zaliva predstavlja jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata, u vezi sa čijom realizacijom tek predstoji konačna odluka. U toku je izrada Studije procjene uticaja na baštinu (Heritage Impact Assessment) koja će po uobičajenoj proceduri biti dostavljena i UNESCO-u na razmatranje, i po čijem okončanju će se donositi dalje investicione odluke. Izrada pomenute Studije ne samo što je bitan preduslov za dalje investicione odluke kada je riječ o ovom projektu, već još jednom predstavlja potvrdu našeg opredijeljenja da se investicione aktivnosti preduzimaju na bazi pažljivo pripremljene dokumentacije, sveobuhvatnih analiza i stručnih mišljenja, stavova i preporuka.

CdM: Ujedinjeni Arapski Emirati su lani iskazali interesovanje za Luku Bar. Hoće li Luka Bar biti privatizovana?

Nurković: Kao što Vam je poznato, Luka Bar AD je odavno predmet interesovanja potencijalnih stranih investitora. Prodaja akcijskog kapitala u državnom vlasništvu samo je jedan od modela koji bi u perspektivi omogućili potrebne investicije u lučku infrastrukturu i unapređenje konkurentnosti ove luke od nacionalnog značaja. Međutim, u ovom momentu ne postoji takva odluka od strane Vlade Crne Gore, niti će privatizacija Luka Bar AD biti obuhvaćena Vladinom Odlukom o planu privatizacije za 2020. godinu. Ukoliko u narednom periodu, eventualno, bude donešena ovakva odluka, javnost će naravno pravovremeno biti obaviještena.

Check Also

Investitori u sedam hotela ulažu skoro 100 miliona

Predsjednik Vlade Duško Marković obišao je gradilišta u Ski centrima Kolašin 1600 i Kolašin 1450 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *