Vektra Boka tuži Morsko dobro

Sutkinja Senada Hasanagić usvojila je zahtjev zastupnika Vektra Boke Ranka Grbavca i odredila da se u sporu ove kompanije i Morskog dobra sprovedu geodetsko, građevinsko i finansijsko vještačenje.

Vektra Boka traži da sud utvrdi da je ugovor o korišćenju morskog dobra iz 2007. godine još na snazi, navodeći da gaje Morsko dobro nezakonito raskinulo prije isteka 20 godina na koliko je bio zaključen. Traži i naknadu štete i izgubljene dobiti za parcele u Herceg Novom na kojima je Vektra upisana na korisnik, a koje je, kako tvrde, Morsko dobro davalo u zakup trećim licima. Iznos naknade preciziraće nakon finansijskog vještačenja, naveo je Grbavac.

Geodetskim vještačenjem, koje će prvo biti sprovedeno, trebalo bi da budu identifikovane parcele i kupališta koje je Morsko dobro izdavalo, dok će naknadnim građevinskim vještačenjem biti utvrđeno koliko je Vektra uložila u kupalište hotela Plaža koje je oštećeno tokom nevremena.

Iz Morskog dobra ne spore da je Vektra Boka uložila 50 hiljada eura u saniranje tog kupališta. Iako se protivio vještačenjima, zastupnik Morskog dobra Draško Cerović je predložio da vještak građevinske struke utvrdi i koliko je investirano u sva četiri kupališta koja su predmet ugovora o dugoročnom zakupu, ukazujući daje ugovor raskinut jer Vektra nije ispoštovala obavezu da uloži najmanje 3,5 miliona eura. Na osnovu toginvesticionog plana su i sklopili’ugovor o dugoročnom zakupu, naveo je Cerović.

Vještak fmansijske struke trebalo bi da utvrdi izgubljenu dobit koju bi Vektra ostvariladaje koristila lokacije koje je, kako tvrde, Morsko dobro davalo u zakup nekom drugom. Riječ je o kupalištima ispod nekadašnjih hotela “Topla”, “Centar” i “Tamaris”, kao i lokacijama ispod teniskih terena i lokala “Lobelia” na Šetalištu pet Danica.

Cerović je od suda tražio da se ovaj postupak podijeli u dva odvojena, tvrdeći da se naknada štete koja se tužbom traži ne odnosi na kupališta kojasu bila predmet ugovora čiji poništaj raskida Vektra traži.

Ipak, sutkinja nije udovoljila ovom zahtjevu, a iduće ročište je zakazala za polovinu marta.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Uskoro bi mogla da bude prekinuta zabrana direktnih avioletova između Rusije i Crne Gore

Zahvaljujući saradnji Tivta sa rukim gradom Omskom, uskoro bi mogla da bude prekinuta zabrana direktnih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *